eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Wybór/zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór/zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej

2019-02-07 13:30

Wybór/zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej

Termin zgłosenia formy opodatkowania firmy © andranik123 - Fotolia.com

Zarówno już istniejący jak i dopiero otwierający swoją pierwszą firmę przedsiębiorcy muszą pamiętać, że jej prowadzenie wiąże się z płaceniem podatków, w tym podatku dochodowego. Tutaj dostępne są różne formy opodatkowania, z którymi wiąże się różna dokumentacja podatkowa i księgi. W jakim terminie trzeba się zdecydować na jedną z nich?

Dwie ustawy


Zasady płacenia podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych oraz spółek osobowych) zostały określone w dwóch aktach prawnych: ustawie z dnia 26 lipca 1996 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pierwsza z przytoczonych określa zasady rozliczania podatku liczonego od dochodu. Druga zaś traktuje o zryczałtowanych formach opodatkowania. Co do zasady możliwe są cztery formy opodatkowania prowadzonego biznesu: zasady ogólne wg skali podatkowej, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa.
Szerzej na temat form opodatkowania pisaliśmy m.in. w artykule: Jakie formy rozliczania podatków od firmy w 2018 roku?.

Mówiąc w pewnym uproszczeniu ustawodawca dopuszcza tutaj liczenie podatku od dochodu (czyli podatkowego przychodu pomniejszonego o podatkowe koszty; skala podatkowa, podatek liniowy), tylko przychodu (ryczałt ewidencjonowany) czy w ogóle bez jakichkolwiek danych finansowych, na podstawie odgórnie przyjętych wytycznych (karta podatkowa).

Termin zgłoszenia formy opodatkowania


Podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej jest skala podatkowa. Mają do niej prawo wszystkie podmioty gospodarcze (oczywiście rozliczające PIT). Pozostałe formy rozliczeń, jako fakultatywne są w pewnym zakresie ograniczone w stosowaniu (im prostsze rozliczenie tym więcej ograniczeń). Niemniej o wyborze zasad rozliczania podatku należy fiskusa powiadomić. W jaki sposób?

fot. andranik123 - Fotolia.com

Termin zgłosenia formy opodatkowania firmy

Otwierasz firmę? A może już ją prowadzisz? W obydwu przypadkach musisz zdecydować się na formę jej opodatkowania, którą trzeba zgłosić fiskusowi. Nowi przedsiębiorcy informują go o tym najpóźniej przed uzyskaniem pierwszego przychodu. Firmy istniejące natomiast zmiany mogą dokonać jedynie na początku roku.


Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, gdy nie chcą korzystać ze skali podatkowej, są obowiązani co do zasady przed jej rozpoczęciem do wyboru innej formy opodatkowania. Jeżeli wybrana formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy, możliwe jest złożenie oświadczenia o wyborze jednej z tych form najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu (do tego dnia można też dokonać ewentualnej zmiany).

Wybór formy opodatkowania następuje poprzez złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia lub pisemnego wniosku o zastosowaniu wybranej formy opodatkowania. Wniosek taki podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o CEIDG (na formularzu CEIDG-1). W przypadku zawiadomienia urzędu skarbowego za pośrednictwem CEIDG, forma ta jest skuteczna i ważna dla wskazanej formy opodatkowania.
Warto wiedzieć
Dokonując wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w spółce osobowej, wszyscy wspólnicy muszą złożyć oświadczenie o wyborze tej formy w terminie dla zachowania jej ważności. Wyjątkiem jest wniosek PIT-16 w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej, który składa jeden ze wspólników, podając dane wszystkich wspólników tworzących spółkę.

Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców już prowadzących firmę, którzy zamierzają zmienić formę opodatkowania. Należy bowiem pamiętać, że raz złożony wniosek/oświadczenie zachowuje ważność także w latach następnych, chyba że podatnik dokona skutecznej zmiany sposobu opodatkowania bądź traci do obecnej prawo.

I tak podatnik, który:
  • zmienia wybraną formę opodatkowania – oświadczenie/wniosek o wyborze innej składa do dnia 20 lutego roku podatkowego (zawiadomienie o rezygnacji z danego sposobu opodatkowania podatnik może złożyć za pośrednictwem CEIDG) lub
  • traci prawo do jej stosowania – płaci zaliczki na podatek dochodowy wg skali podatkowej od momentu utraty prawa do określonej formy opodatkowania lub od początku roku podatkowego wraz z odsetkami od powstałych zaległości podatkowych z tego tytułu.

Warto wiedzieć


Prowadzenie działalności w różnych formach prawnych (spółki osobowe, na własne nazwisko) umożliwia łączenie różnych form opodatkowania. Dopuszczalne jest tutaj występowanie obok siebie ryczałtu ewidencjonowanego i podatku liniowego bądź ryczałtu ewidencjonowanego i zasad ogólnych wg skali podatkowej. Nie jest jednak możliwe wybranie opodatkowania działalności prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej podatkiem liniowym i według zasad ogólnych.

Jeżeli podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym i jednocześnie prowadzi inną działalność, dla której wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym, to po utracie prawa do ryczałtu przychody z tej działalności opodatkuje podatkiem liniowym.

Likwidacja firmy w sposób trwały i późniejsze otwarcie nowej działalności gospodarczej (w tym samym roku) uprawnia do wybrania dla tej działalności nowej formy opodatkowania.

Podatnicy uzyskujący przychody z zarządzania przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze nie mogą ich rozliczać w ramach działalności gospodarczej (i korzystać np. z opodatkowania 19% podatkiem liniowym) nawet pomimo uzyskania wpisu do CEIDG i nadania numeru REGON. Przychody te wprost są bowiem kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Oceń

0 3

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • zmiana formy opodatkowania 2019

    RMagdalena / 2019-02-13 11:22:28

    zgodnie z art. 9a ust. 2 zmiany formy opodatkowania można dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: