eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Budujesz domy na sprzedaż? Zapłacisz podatek VAT

Budujesz domy na sprzedaż? Zapłacisz podatek VAT

2019-04-12 13:10Z powołanego wyżej orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wynika, że rozstrzygnięcie, czy podmiot w związku z realizacją określonej czynności występuje w charakterze podatnika wymaga każdorazowo oceny okoliczności faktycznych danej sprawy. Ocenie podlegać muszą przede wszystkim działania, jakie podejmuje zbywca w celu dokonania sprzedaży.

Ponadto, na uwagę zasługuje również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w którym Sąd wskazuje na kryteria jakimi należy kierować się przy określaniu, czy w danym przypadku mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, czy też z zarządem majątkiem prywatnym. Stwierdzenie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy. Wykonanie danej czynności (w przypadku sprzedaży działki budowlanej lub przeznaczonej pod zabudowę) jednorazowo, jednakże w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy, nie przesądza automatycznie, że z tego tylko powodu dany podmiot staje się podatnikiem VAT. Konieczne jest bowiem ustalenie, że w odniesieniu do tej czynności występował on w charakterze podatnika, tj. jako osoba angażująca środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, a nie osoba wykonująca prawo własności w stosunku do tego gruntu. Przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedając działki budowlane działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą. (…)

Jak wskazano powyżej, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle przywołanych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Mając zatem na uwadze przywołane przepisy, orzecznictwo oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie wystąpią okoliczności, które łącznie wskazują, że sprzedaż lokali mieszkalnych wyodrębnionych w przedmiotowej nieruchomości, należy uznać za działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W rozpatrywanej sprawie zaistniały bowiem przesłanki świadczące o takiej aktywności Wnioskodawczyni w przedmiocie zbycia nieruchomości, która będzie porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.

Z opisu sprawy wynika, że środki finansowe ze sprzedaży nieruchomości w postaci domu w Niemczech Wnioskodawczyni zainwestowała w budowę czterech domów mieszkalnych. Początkowo wybudowane domy miały być przedmiotem wynajmu, a więc z tego tytułu Wnioskodawczyni osiągałaby w sposób systematyczny zyski. Jednakże z powodu znikomych możliwości wynajmu mieszkań Wnioskodawczyni podjęła decyzję, że cztery wyodrębnione mieszkania zostaną sprzedane /odpłatne zbycie/ po ich wykończeniu w 2019 r. W dalszej kolejności zostaną zbyte jeszcze dwa, a dwa zostaną przeznaczone na własne potrzeby mieszkaniowe. Okoliczności takie wskazują faktycznie na lokowanie kapitału w celu osiągnięcia zysku i stanowią powiązany ze sobą ciąg zdarzeń, potwierdzający uznanie Wnioskodawczyni za profesjonalny podmiot zajmujący się budową i sprzedażą nieruchomości. W związku z tym czynności sprzedaży nieruchomości należy uznać za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz przywołane orzeczenia TSUE w sprawach: C-291/92, C-180 i C-181 należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni przez cały okres posiadania wskazanej we wniosku nieruchomości nie wykazywała zamiaru wykorzystywania jej wyłącznie do celów osobistych. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawczyni zainwestowała uzyskane ze sprzedaży domu w Niemczech środki pieniężne w budowę czterech budynków. Pierwotnie rozważała wynająć przedmiotowe mieszkania, natomiast powzięcie zamiaru sprzedaży ww. nieruchomości nastąpiło w wyniku znikomej możliwości wynajmu przedmiotowych lokali mieszkalnych. Powyższe wskazuje na zamiar prowadzenia profesjonalnej działalności gospodarczej, bowiem prace budowlane związane z budową budynku nie były przez Wnioskodawczynię prowadzone w celach osobistych (zamieszkania) lecz w celach, pierwotnie najmu tych lokali, a w konsekwencji ich sprzedaży – najpierw czterech wyodrębnionych mieszkań, a w dalszej kolejności zbycia kolejnych dwóch lokali. Powyższe wskazuje na aktywne działanie Wnioskodawczyni w zakresie obrotu nieruchomościami oraz świadczy o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców.

W związku z powyższym, w ocenie tutejszego organu, sprzedaż czterech wyodrębnionych mieszkań, a w dalszej kolejności zbycie kolejnych dwóch lokali, nie można uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, gdyż okoliczności sprawy przesądzają o wykorzystywaniu ww. nieruchomości dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz orzecznictwo TSUE należy stwierdzić, że obiektywne okoliczności przedstawione we wniosku wskazują, że dokonując sprzedaży nieruchomości składających się z trzech domów w zabudowie szeregowej z zaplanowanymi i wydzielonymi odrębnymi mieszkaniami po dwa w każdym z domów, Wnioskodawczyni wypełni przesłanki określone w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy. W konsekwencji dostawa przedmiotowych mieszkań podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

poprzednia  

1 2

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: