eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Leasing operacyjny samochodu osobowego 2019: opłaty w kosztach podatkowych

Leasing operacyjny samochodu osobowego 2019: opłaty w kosztach podatkowych

2019-05-13 13:29

Leasing operacyjny samochodu osobowego 2019: opłaty w kosztach podatkowych

Jak stosować ograniczenia podatkowe przy leasingu samochodu? © lovelyday12 - Fotolia.com

Jeszcze w 2018 r. ustawy podatkowe nie zawierały ograniczeń co do rozpoznawania w kosztach podatkowych opłat wynikających z umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych w przypadku droższych pojazdów. To się jednak zmieniło z początkiem 2019 r. Poniżej prezentujemy podejście fiskusa w zakresie pojawiających się nowych wątpliwości.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wyłączone zostały z kosztów opłaty wynikające z umowy leasingu (czy najmu/dzierżawy długotrwałych), z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie, samochodów osobowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu będącego przedmiotem tej umowy.

W przypadku samochodów elektrycznych wskazany wyżej limit wynosi 225.000 zł, jednakże jego stosowanie jest odwleczone w czasie do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pojazdów elektrycznych.
W limicie należy uwzględnić cenę netto oraz kwotę VAT naliczonego, który zgodnie z przepisami o VAT nie podlega odliczeniu.

Część odsetkowa raty leasingowej poza limitem?


Samochód kosztował 170 tys. zł brutto, ale finansującemu trzeba zapłacić ponad 200 tys. zł brutto – reszta to bowiem należne finansującemu wynagrodzenie za pożyczenie kapitału. Którą kwotę (pomniejszoną o odliczony VAT) należy brać pod uwagę przy badaniu limitu 150.000 zł?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.02.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.545.2018.2.MR wyjaśnił, że ograniczenia tego nie stosuje się do części odsetkowej raty leasingowej. Czytamy w niej „(…) opłaty wynikające z umów leasingu podlegają ograniczeniu określonemu w art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy w części dotyczącej spłaty wartości samochodu osobowego. Limit ten nie dotyczy części odsetkowej tych opłat. W rezultacie Wnioskodawca – uwzględniając art. 8 ust. 1 ustawy – może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość opłaty wynikającej z umowy leasingu odpowiadającą tzw. „części odsetkowej”. W tej sytuacji nie znajdzie też zastosowania limit, o którym mowa art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy.(…)” - przypomnijmy że ten ostatni przepis ogranicza prawo do rozpoznania kosztów w wysokości 75% faktycznie poniesionych wydatków – gdy samochód osobowy używany jest w sposób mieszany (czyli w firmie i prywatnie).

fot. lovelyday12 - Fotolia.com

Jak stosować ograniczenia podatkowe przy leasingu samochodu?

Nowe ograniczenie w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych opłat leasingowych dotyczy także starych umów leasingu, w przypadku zmiany (cesją) korzystającego. Ograniczenie to dotyczy jednakże tylko części kapitałowej raty leasingowej, a nie odsetkowej.


W przytoczonej interpretacji organ wypowiedział się też w zakresie składek na ubezpieczenie OC i AC, które nie są składnikami raty leasingowej. Tutaj ograniczona (w zakresie rozpoznawania kosztów) jest jedynie składa AC – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT.
Uwaga!
Część odsetkowa raty leasingowej generalnie może w całości być uwzględniania w kosztach podatkowych. Niestety w powyższej interpretacji organ nie wyjaśnił, czy powyższe odnosi się do wartości netto czy też nieodliczonego VAT części odsetkowej.

Cesja umowy leasingu samochodu


Art. 8 ustawy nowelizującej wskazuje, że do umów leasingu dotyczących samochodów osobowych zwartych przed 2019 r. stosuje się przepisy ustaw o podatkach dochodowym w starym (obowiązującym do końca 2018 r.) brzmieniu. W przypadku zmiany takich starych umów lub ich odnowienia już po dniu 31 grudnia 2018 r., należy do nich stosować przepisy ustaw o podatku dochodowym w brzemieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. Niestety, co należy rozumieć przez zmianę umowy – ustawodawca już nie wyjaśnił. Czy mieści się tutaj także jedynie zmiana korzystającego?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20.03.2019 r. nr 0114-KDIP3-1.4011.590.2018.1.MT uznał, że „(…) pomimo tego, że na podstawie zawieranej umowy cesji nie zostają zmienione kluczowe warunki umowy, np. wysokość rat lub długość trwania umowy, to w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy wstępuje nowy podmiot a więc następuje zmiana jednej ze stron umowy leasingu. Nie jest zatem możliwe, aby z przepisu przejściowego mógł korzystać inny podmiot, przejmujący w drodze cesji, po 1 stycznia 2019 r. prawa i obowiązki związane z umową leasingu. W konsekwencji należy wskazać, iż cesjonariusz będzie zobligowany do stosowania nowych regulacji, niezależnie od tego, kiedy cedent zawarł pierwotną umowę leasingu.

Zatem, jeżeli wartość samochodu będącego przedmiotem leasingu przekracza 150.000 zł, to raty leasingowe oraz koszty zawarcia umowy cesji nie będą kosztem w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.(…)”

Takie stanowisko zajął też Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.03.2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.435.2018.2.DS: „(…) wyniku zarówno cesji umów leasingu, jak i wniesienia tych umów w ramach aportu przedsiębiorstwa zmianie ulegnie strona umów, tj. w miejsce dotychczasowego korzystającego (tu: Wnioskodawca) pojawia się nowy podmiot (tu: Spółka). Nie jest zatem możliwe, aby z przepisu przejściowego mógł korzystać inny podmiot (tu: Wnioskodawca jako wspólnik Spółki), przejmujący w drodze cesji lub aportu, po 1 stycznia 2019 r., prawa i obowiązki związane z umowami leasingu. Zatem nowy leasingobiorca nie może korzystać z ochrony praw nabytych do końca 2018 r. W tej sytuacji należy zastosować „nowe” przepisy obowiązujące od 2019 r. Natomiast data zawarcia umowy pierwotnej leasingu nie ma wpływu na stosowanie przepisów „starych”. W konsekwencji należy wskazać, że cesjonariusz (tu: Wnioskodawca – jako komandytariusz Spółki proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach Spółki) będzie zobligowany do stosowania nowych regulacji, w tym art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, kiedy cedent zawarł umowę. (…)”

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Borys.uwe / 2019-05-14 09:35:22

    Bardzo interesuje mnie ten temat i szukając informacji trafiłem na kalkulator który uwzględnia zmiany w podatkach. Może komuś się przyda.
    https://leasingexpert.pl/porownanie-kosztow-kredyt-vs-leasing/ odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: