eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Handel częściami samochodowymi poza ryczałtem i z obowiązkowym VAT

Handel częściami samochodowymi poza ryczałtem i z obowiązkowym VAT

2019-08-05 12:36

Handel częściami samochodowymi poza ryczałtem i z obowiązkowym VAT

Podatki © corund - Fotolia.com

Branża samochodowa nie jest rozpieszczana przez fiskusa. Tyczy się to m.in. handlu częściami samochodowymi (w tym także używanymi). Podatnicy parający się taką działalnością obecnie są bowiem pozbawieni prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym czy też obowiązkowo muszą posiadać kasy fiskalne. Od września prawdopodobnie będą też musieli rozliczać podatek VAT.
Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania. Podatek jest tutaj płacony od przychodu (a nie dochodu) ale wg odpowiednio niższych stawek podatku. Dla działalności w zakresie handlu (czy gastronomii) podatek wynosi zaledwie 3% uzyskanego przychodu. Niestety nie każdy przedsiębiorca trudniący się handlem może z dobrodziejstwa tej formy opodatkowania korzystać. Z jednej strony mamy tutaj ograniczenia przychodowe (prawo do ryczałtu mają tylko ci, których roczne przychody nie przekraczają 250.000 euro), z drugiej strony podmiotowe (ta forma opodatkowania przysługuje tylko osobom fizycznym), a z trzeciej branżowe. Ustawodawca bowiem wyłączył z ryczałtu ewidencjonowanego cały szereg różnych działalności gospodarczych z uwagi na przedmiot wykonywanych czynności. Wśród nich znalazł się właśnie handel częściami samochodowymi.
Art. 8 ust 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mówi wprost, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Obowiązkowa kasa fiskalna


Na tym nie koniec „utrudnień”. Drobni przedsiębiorcy dokonujący niewielkiej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych, mogą na ogół korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania takiej sprzedaży na kasach fiskalnych. Branża samochodowa nie ma takich przywilejów. I tak od samego początku kasę fiskalną musi posiadać przedsiębiorca, który sprzedaje Kowalskiemu m.in. części do przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego jak też części i akcesoria do pojazdów silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Nadto kasa fiskalna jest wymagana też w przypadku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak też w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

fot. corund - Fotolia.com

Podatki

Już wkrótce handel częściami samochodowymi może podlegać obowiązkowemu opodatkowaniu VAT


a od września 2019 r. i podatek VAT


Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (do limitu tej sprzedaży nie wlicza się m.in. kwoty podatku, WDT, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju)

Powyższe jest nazywane zwolnieniem podmiotowym, które – jak nietrudno zauważyć, przysługuje drobnym podatnikom oraz tym, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z własnym biznesem (pod warunkiem, że przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 200.000 zł).

Niestety i do tego zwolnienia nie każdy jest uprawniony. Ustawodawca wskazał wprost czynności, które wymagają rozliczania VAT.
I tak opisanego zwolnienia obecnie nie stosuje się do podatników:
 1. dokonujących dostaw:
  a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  – energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
  – wyrobów tytoniowych,
  – samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  d) terenów budowlanych,
  e) nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  a) prawnicze,
  b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  c) jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Ustawodawca chce poszerzyć krąg wyłączeń ze zwolnienia, który miałby obowiązywać już od początku września 2019 r. Niestety pomimo, że obecnie mamy już sierpień, zmiany nadal są procedowane. Trudno zatem powiedzieć, czy faktycznie wejdą w życie już we wrześniu i w związku z czym na przystosowanie się do nich podatnicy będą mieli bardzo mało czasu, czy termin ten jednak się opóźni.

Do wymienionych wyżej czynności pozbawiających prawa do zwolnienia z VAT mają dołączyć dostawa następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
 • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
 • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
 • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

Prawo do zwolnienia nie będzie przysługiwać również w przypadku dostaw hurtowych i detalicznych części do:
 • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
 • motocykli (PKWiU 45.4).
jak też usług ściągania długów, w tym factoringu.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: