eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż nieruchomości po podziale majątku w podatku dochodowym

Sprzedaż nieruchomości po podziale majątku w podatku dochodowym

2019-08-07 13:54

Sprzedaż nieruchomości po podziale majątku w podatku dochodowym

Sprzedaż nieruchomości © Sanna - Fotolia.com.jpg

Sprzedaż nieruchomości po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków, gdzie nabycie do tego majątku nastąpiło przed ponad pięcioma laty, nie będzie stanowić źródła przychodu w PIT – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.08.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.224.2019.1.DW.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni w 1987 r. zawarła związek małżeński, w którym obowiązywał ustrój wspólności ustawowej. W czasie trwania (w 2000 r.) małżeństwa małżonkowie nabyli do majątku wspólnego mieszkanie wraz z przynależnym garażem oraz udziałem w gruncie w częściach wspólnych budynku. W 2011 r. sąd orzekł rozwód małżonków bez orzekania o winie strony.

Obecnie zainteresowana oraz jej były mąż planują podzielić wspólny majątek w trybie zgodnej umowy zawartej przed notariuszem. Jedynym właścicielem powyższej nieruchomości ma stać się wnioskodawczyni. Po tej czynności zamierza ją sprzedać

Zainteresowana zadała pytanie, czy z tego tytułu będzie musiała zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. Sanna - Fotolia.com.jpg

Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości po podziale majątku małżonków, gdzie nabycie do tego majątku nastąpiło przed ponad pięcioma laty, nie będzie stanowić źródła przychodu w PIT


Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie natomiast do treści art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment nabycia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyli w dniu 4 lipca 2000 r. nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny. W czasie trwania małżeństwa między Wnioskodawczynią a jej mężem obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Następnie, w dniu 17 maja 2011 r. Sąd Okręgowy w ... orzekł rozwód małżonków. Wnioskodawczyni wraz z byłym mężem planują dokonać podziału majątku wspólnego w ten sposób, że Wnioskodawczyni zostanie wyłączną właścicielką lokalu mieszkalnego nabytego w 2000 r. w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej. Po dokonaniu ww. podziału majątku Wnioskodawczyni planuje sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe, za datę nabycia nieruchomości przez Wnioskodawczynię w niniejszej sprawie uznać należy datę jej nabycia do ustawowej wspólności majątkowej, tj. 4 lipca 2000 r. W związku z powyższym 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z dniem 31 grudnia 2005 r.

Zatem planowane odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię przedmiotowej nieruchomości po dokonaniu podziału majątku wspólnego nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, uzyskany z tej sprzedaży przychód nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z ww. tytułu.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: