eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Za podatek od darowizny odpowiada obdarowany

Za podatek od darowizny odpowiada obdarowany

2019-11-19 13:50

Za podatek od darowizny odpowiada obdarowany

Podatki od darowizny rozlicza obdarowany a nie darczyńca © Igor Mojzes - Fotolia.com

Bez względu na to, czy darowizna będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn czy będzie opodatkowana, na darczyńcy nie będą ciążyć z tego tytułu żadne obowiązki podatkowe - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.11.2019 r. nr 0111-KDIB2-2.4015.147.2019.1.HS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W 1999 r. wnioskodawca z żoną kupili (do majątku prywatnego) od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa ziemię rolną, której nigdy nie uprawiali, dzierżawili ani nie prowadzili działalności rolniczej bądź innej.

Obecnie małżonkowie postanowili przeznaczyć 61 arów tej ziemi na 5 działek pod budowę domów jednorodzinnych (w tym celu uzyskano decyzję o warunkach zabudowy). Dwie wydzielone działki zostaną przekazane w darowiźnie wnukom a trzy sprzedane. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie wnioskodawcy i jego żony oraz ich bieżące życie (małżonkowie są emerytami od ponad 10 lat).

Wnioskodawca zadał pytanie, jaki podatek trzeba zapłacić od darowizny działek dorosłym wnukom? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1813) – podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Ze względu na to, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, w tym zakresie należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

fot. Igor Mojzes - Fotolia.com

Podatki od darowizny rozlicza obdarowany a nie darczyńca

Przekazujesz darowiznę dzieciom bądź wnukom? Podatkiem od spadków i darowizn nie musisz się martwić, nawet gdy taka darowizna będzie opodatkowana. Obowiązki podatkowe są tutaj bowiem nałożone na obdarowanego a nie darczyńcę.


Stosownie do art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Powyższe oznacza, że darowizna musi wzbogacić obdarowanego, a darczyńca nie może w zamian uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny ani w przyszłości.

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać darowizny nieruchomości (działek) na rzecz wnuków.

Zgodnie z przywołanym powyżej art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym, a nie na darczyńcy.

Zatem, bez względu na to czy opisana darowizna będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn czy też nie, po stronie Wnioskodawcy nie powstaną z tytułu darowizny skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawca wystąpi bowiem w roli darczyńcy. Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: