eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Samochód w firmie: metody amortyzacji a podatki

Samochód w firmie: metody amortyzacji a podatki

2006-10-14 12:39

Kupiłeś lub zamierzasz kupić samochód do firmy? Pamiętaj, że możesz osiągnąć korzyści podatkowe, stosując optymalne metody i zasady amortyzacji. Artykuł pomoże Ci wybrać najkorzystniejszy sposób rozliczenia tego zakupu.
Osobowy czy ciężarowy – uwzględnij różnice w rozliczaniu kosztów

Przede wszystkim musisz pamiętać o różnicy w rozliczeniu zakupu samochodów ciężarowych i osobowych. W przypadku samochodów ciężarowych nie ma bowiem ograniczeń w zaliczeniu poniesionego wydatku do kosztów podatkowych.

Inaczej jest jednak, jeśli chodzi o zasady amortyzacji samochodów osobowych.
Musisz bowiem wiedzieć, że do kosztów podatkowych nie zalicza się m.in. odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu, przewyższającej równowartość 20.000 euro (art. 23 ust. 1 pkt 4 updof i art. 16 ust. 1 pkt 4 updop).

Jeżeli chodzi o wybór najkorzystniejszej metody amortyzacji, trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W zależności od tego, czy zależy Ci na szybkiej amortyzacji, czy też dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych przez dłuższy czas, możesz wybrać jeden z poniższych sposobów.

Sposób 1
Możesz dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą liniową


Zasadniczo odpisów amortyzacyjnych dokonujesz od wprowadzonej do ewidencji wartości początkowej samochodu, tj. od ceny nabycia, w równych miesięcznych ratach, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjąłeś samochód do używania. Amortyzacji dokonujesz aż do momentu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tego samochodu lub do czasu jego likwidacji czy też zbycia. Według metody liniowej dokonujesz odpisów amortyzacyjnych od stałej podstawy, stosując stawkę z wykazu.

Sposób 2
Metoda degresywna, czyli stopniowe obniżanie wartości odpisów


W przypadku samochodów ciężarowych możesz zastosować degresywną metodę amortyzacji, która nie ma jednak zastosowania do samochodów osobowych. Według metody degresywnej podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych w pierwszym roku podatkowym stanowi dla Ciebie wartość początkowa „brutto”, a w następnych latach wartość „netto” amortyzowanego środka trwałego, tj. różnica między wartością początkową a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych w latach poprzednich.

Zasadniczą cechą metody degresywnej jest zmienna podstawa, od której obliczasz odpisy amortyzacyjne. Prowadzi to do degresji, czyli stopniowego obniżania wartości tych odpisów wraz z upływem czasu ich dokonywania, przy maksymalnym odpisie w pierwszym roku podatkowym, z zastosowaniem podwyższającego współczynnika nie wyższego niż 2,0.

W następnych latach podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonujesz według podwyższonych stawek (tj. takich jak w pierwszym roku podatkowym) od wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania, tj. nie należy zmniejszać tej wartości co miesiąc, lecz tylko na początku roku podatkowego. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej według stawek z wykazu (bez ich podwyższenia), dalszych odpisów amortyzacyjnych dokonujesz według metody liniowej.

Sposób 3
Dla używanych lub ulepszonych środków trwałych możesz ustalić indywidualne stawki


W niektórych przypadkach możesz stosować metodę amortyzacji opartą na indywidualnych stawkach amortyzacyjnych. Ma ona zastosowanie do używanych lub ulepszonych środków transportu, po raz pierwszy wprowadzonych przez podatnika do ewidencji (art. 22j ust. 1 pkt 2 i art. 16j ust. 1 pkt 2 updop).


Tekst pochodzi z „Oszczędności w firmie”. Informacje w nim zawarte pozwolą Ci skrócić czas, jaki poświęcasz na poszukiwanie porad wskazujących skuteczne i legalne sposoby zwiększenia zysków i uniknięcia strat w Twojej firmie.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: