eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Wynik z działalności operacyjnej firmy

Wynik z działalności operacyjnej firmy

2006-11-13 13:18

Bez względu na przyjęty przez Twoją firmę wariant sporządzania rachunku zysków i strat (porównawczy lub kalkulacyjny) musisz uwzględnić wymagania wynikające z nadrzędnych zasad rachunkowości.
W szczególności masz obowiązek:
 • rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego (art. 4 ust. 1 uor);
 • jednakowego w kolejnych latach obrotowych ustalania wyniku finansowego, który zapewnia porównywalność informacji (art. 5 ust. 1 i 2 uor);
 • stosowania zasady memoriału, zgodnie z którą w księgach rachunkowych ujmujesz wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz Twojej firmy przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty;
 • stosowania zasady ostrożności, w myśl której w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, musisz uwzględnić (art. 7 ust. 1 pkt 1–5 oraz ust. 2 uor):
  • zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
  • wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
  • wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
  • rezerwy na znane Ci ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Wszystkie te zdarzenia powinieneś uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one ujawnione pomiędzy dniem bilansowym a dniem, w którym faktycznie zamykasz księgi rachunkowe.

W rachunku zysków i strat oddzielnie wykazujesz: przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i taki sam okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.

W wariancie porównawczym rachunku zysków i strat przedstawiasz koszty działalności operacyjnej według poszczególnych rodzajów. Natomiast przychody netto ze sprzedaży – z uwzględnieniem zmian stanu produktów oraz kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby firmy.

W wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat prezentujesz koszty działalności operacyjnej wyłącznie w układzie funkcjonalnym, z wyszczególnieniem:
 • kosztu wytworzenia sprzedanych produktów,
 • wartości sprzedanych towarów i materiałów w cenach nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia,
 • kosztów sprzedaży (w tym kosztów handlowych),
 • kosztów ogólnego zarządu.

„Poradnik Finansowo-Księgowy” podpowiada, jak zyskać 100% pewności, że właściwie interpretuje się przepisy, poprawnie rozlicza finanse firmy, bezbłędnie prowadzi ewidencję księgową.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.