eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek od sprzedaży nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości

2007-01-29 13:09

Od 01 stycznia 2007 roku zmieniły się diametralnie przepisy w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Do końca grudnia 2006 roku podatek ten regulował artykuł 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z nim przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat licząc od końca roku podatkowego w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie - podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% płatnego w terminie 14 dni licząc od momentu sprzedaży. Obecnie jest to 19% od uzyskanego dochodu płatne w terminie złożenia zeznania podatkowego.
Przypomnijmy, że 10% podatku nie płacili podatnicy sprzedający nieruchomości i prawa majątkowe, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożyli oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży w ciągu dwóch lat przeznaczą w całości na cele mieszkaniowe (takie jak np. nabycie budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego, budowę, rozbudowę, modernizację własnego budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie).

Zmieniła się stawka podatku i podstawa opodatkowania

Od dnia 01 stycznia 2007 roku artykuł 28 ustawy o PIT został uchylony w całości. Uregulowania odnośnie podstawy opodatkowania oraz wysokości stawki podatku zostały zawarte w nowym artykule 30e cytowanej ustawy. Zgodnie z nim podatek od zbycia nieruchomości i praw majątkowych oblicza się w wysokości 19% od dochodu uzyskanego ze sprzedaży. Dochodem natomiast jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztami jego uzyskania.

Do kosztów tych zalicza się udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c). Jeżeli natomiast nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, za koszty uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d). Podstawowymi dowodami dokumentującymi poniesione nakłady są faktury VAT oraz dokumenty stwierdzające poniesienie nakładów administracyjnych. Do przychodu należy natomiast doliczyć odpisy amortyzacyjne dokonane od zbywanej nieruchomości lub praw. Tak obliczony podatek – zgodnie z art. 30e – płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie.

Można uniknąć płacenia podatku

19% podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych nie zapłacą jednak wszyscy. Podobnie jak i w poprzednich uregulowaniach, tak i teraz ustawodawca przewidział sytuacje, które zwalniają podatnika z opłacenia tego podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych jest podatnik, który był zameldowany na pobyt stały w zbywanym budynku lub mieszkaniu przez okres nie krótszy 12 miesięcy przed datą zbycia. Pamiętać jednak należy, aby z takiego zwolnienia z podatku skorzystać, trzeba złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty zbycia stosowne oświadczenie o wymaganym zameldowaniu w danej nieruchomości. Jeżeli tego nie zrobimy, 19% podatek od dochodu trzeba będzie zapłacić.

 

1 2 3

następna

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.