eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › 40-proc. stawka amortyzacyjna samochodu

40-proc. stawka amortyzacyjna samochodu

2007-05-01 13:32

Stawka amortyzacji samochodu osobowego wynosi 20 proc. W szczególnych przypadkach może ona zostać podniesiona do 40 proc. Muszą jednak zostać ku temu spełnione odpowiednie warunki. Stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy w Kutnie w postanowieniu z dnia 16.04.2007 r. nr I-415/10/07.
Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy?

Podatnik w skierowanym do organu podatkowego zapytaniu wyjaśnił, iż prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na własne imię i nazwisko. Wprowadził do ewidencji środków trwałych używany samochód osobowy, który był wykorzystywany przez okres pół roku. W związku z powyższym podatnik wystąpił z zapytaniem, czy może zastosować przyśpieszoną amortyzację wynoszącą 40 proc. przez okres 30 miesięcy. Na postawie takiego stanu faktycznego urząd skarbowy zajął następujące stanowisko:

„(…)Na podstawie art. 22j ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla środków trwałych używanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, z tym że okres amortyzacji w przypadku środków transportu, w tym samochodów osobowych, nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Samochód(osobowy lub ciężarowy) stanowiący środek trwały uznaje się, zgodnie z art. 22j ust. 2 pkt 1 w/w ustawy, za używany, jeżeli podatnik udowodni, że przed jego nabyciem pojazd był wykorzystywany przez co najmniej 6 miesięcy. Na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, że przed nabyciem przez niego tego pojazdu był on używany przez co najmniej 6 miesięcy, przy czym bez znaczenia jest jego stopień zużycia oraz na jakie cele był używany - czy do działalności gospodarczej, czy też prywatnie. Natomiast samochód ciężarowy lub osobowy uważa się za ulepszony, zgodnie z art. 22j ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na jego ulepszenie stanowiły co najmniej 20%wartości początkowej. Ze względu na fakt, że przepisy podatkowe odnoszą się jedynie do dokonania przez podatnika ulepszenia środka trwałego, nie jest możliwe zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych, jeżeli dodatkowe nakłady poczynione na samochód związane były z jego remontem, a nie ulepszeniem. Istotne jest zatem rozgraniczenie remontu samochodu od jego ulepszenia.

Podstawowe stawki amortyzacyjne są określone w Wykazie stawek amortyzacyjnych, który stanowi załącznik do ustawy o podatku dochodowym. Zarówno dla samochodów osobowych jak i ciężarowych, podstawowa stawka amortyzacyjna wynosi 20%. Jeżeli samochód wymaga szczególnej sprawności technicznej, wówczas podstawowa stawka amortyzacyjna może być podwyższona współczynnikiem nie wyższym niż 1,4. Ponadto samochody używane i ulepszone mogą być amortyzowane przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Jeżeli przedstawione wyżej warunki zostaną spełnione, nie ma przeszkód do naliczenia amortyzacji przy zastosowaniu stawki indywidualnej. Ponieważ minimalny okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy (2,5 roku), maksymalna indywidualna stawka amortyzacyjna dla samochodów używanych lub ulepszonych wynosi 40%.

W Pana przypadku samochód osobowy nie spełnia jednocześnie wszystkich poniżej wymienionych warunków (amortyzację należy naliczać metodą liniową przy zastosowaniu stawki 20%), tj.:
  • samochód winien być używany bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej istnieje możliwość podwyższenia podstawowej stawki amortyzacyjnej przy zastosowaniu współczynnika nie wyższego niż 1, 4
  • przed zakupem samochód był eksploatowany przez co najmniej pół roku to możliwa jest amortyzacja przy zastosowaniu stawki 40%
  • przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych na ulepszenie w wysokości co najmniej 20%wartości początkowej samochodu, to można go amortyzować metodą liniową przy zastosowaniu stawki w wysokości 40%.(…)”

Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.