eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Korekta błędów podatkowych przez płatnika

Korekta błędów podatkowych przez płatnika

2007-05-15 13:33

Płatnicy, którzy do końca 2006 r. pomylili się w obliczaniu wysokości podatku, a co za tym idzie wpłacili go w błędnej wysokości oraz złożyli błędną deklarację, mogli naprawić ten błąd poprzez złożenie korekty owej deklaracji, do której dołączali pismo uzasadniające przyczynę błędu. Sytuacja ta jednak zmieniła się z dniem 01 stycznia 2007 r., bowiem został zniesiony obowiązek składania miesięcznych deklaracji przez płatników w zakresie podatku dochodowego. Jak zatem obecnie powinni oni korygować swoje błędy?
Rozpatrując powyższą kwestię, trzeba wyróżnić dwie odrębne sytuacje, które mogą powstać w przypadku błędnej wpłaty podatku:
  • zaniżenie zobowiązania podatkowego
  • zawyżenie zobowiązania podatkowego

Pierwsza z powyższych sytuacji powoduje, iż płatnik musi dopłacić podatek fiskusowi, druga natomiast skutkuje powstaniem nadpłaty podatku.

Sytuacja pierwsza – dopłata podatku

Ordynacja podatkowa nie zawiera wprost regulacji, które opisują, jak powinien postąpić płatnik, w sytuacji gdy zaniżył wysokość zaliczki na podatek dochodowy i chce dopłacić brakującą kwotę. Do końca 2006 r. w sytuacji takiej składał stosowną korektę deklaracji wraz z podaniem przyczyn jej złożenia oraz dopłacał podatek wraz z należnymi odsetkami. Na podstawie takiej deklaracji urząd skarbowy mógł łatwo określić, dlaczego płatnik dopłacił taką kwotę podatku oraz ile wynoszą należne odsetki za zwłokę. Ponieważ jednak deklaracje miesięczne zostały zniesione, płatnikowi pozostaje tylko dopłacenie podatku wraz z odsetkami. Jest to zarazem obecnie warunek wystarczający na dopełnienie zobowiązań podatkowych w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, aby dopłacając podatek dobrze opisać dowód wpłaty. Zatem powinny się na nim znaleźć poza podstawowymi informacjami takimi jak: kto wpłaca, z jakiego tytułu, za jaki okres i kwoty wpłaty, informacje o tym, ile wynosi należność główna, a ile odsetki za zwłokę.

Przykład

Jan Kowalski pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od swoich pracowników w lutym 2007 r. w wysokości 1.200 zł. 15 marca 2007 r. wpłacił natomiast na odpowiednie konto urzędu skarbowego omyłkowo kwotę 1.000 zł. Powyższy błąd zauważył 23 kwietnia 2007 r. i tego samego dnia wpłacił zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Na dowodzie wpłaty podał oczywiście, iż wpłata podatku dotyczy miesiąca lutego 2007 r., oraz że należność główna wynosi 200 zł. Odsetki od zaległości podatkowej nie wystąpiły.

Sytuacja druga – powstanie nadpłaty podatku

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku, gdy płatnik zawyżył zobowiązanie podatkowe i wpłacił zaliczkę na podatek w wysokości wyższej niż powinien. Mają tutaj zastosowanie przepisy art. 75 § 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z powyższym artykułem, płatnik lub inkasent, który nie jest obowiązany do składania deklaracji, a wpłacił podatek w wysokości większej od należnej – składa do organu podatkowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Organ podatkowy po otrzymaniu takiego wniosku wydaje na tę okoliczność decyzję. Tym samym koryguje on błędy podatnika odnośnie zawyżenia wpłaty podatku.

Przykład

Jan Kowalski pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od swoich pracowników w lutym 2007 r. w wysokości 1.200 zł. 15 marca 2007 r. wpłacił natomiast na odpowiednie konto urzędu skarbowego omyłkowo kwotę 1.500 zł. Powyższy błąd zauważył 23 kwietnia 2007 r. W związku z tym skierował do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym za miesiąc luty 2007 r. wskazując przyczyny powstania nadpłaty. Urząd skarbowy na powyższe wydał decyzję stwierdzającą nadpłatę w wysokości 300 zł, które zwrócił na rachunek bankowy podatnika.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.