eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dotacje unijne a podatek dochodowy

Dotacje unijne a podatek dochodowy

2007-07-26 13:15

Środki z funduszy strukturalnych przeznaczone dla Polski na lata 2004-2006 zostały w większości zakontraktowane. Jednym z istotnych zagadnień związanych z obsługą pozyskanych dotacji jest ich rozliczenie dla celów podatkowych. Z uwagi na brak precyzyjnych przepisów prawa w tym zakresie, kwestia prawidłowego ujęcia dla celu podatku dochodowego prefinansowanych z budżetu państwa środków poakcesyjnych budzi coraz większe wątpliwości wśród podatników.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „ustawa CIT”) i art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa PIT”) wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Mając na uwadze wykładnię gramatyczną wskazanej powyżej regulacji należy uznać, iż intencją ustawodawcy było zwolnienie z podatku dochodowego środków pieniężnych o charakterze pomocowym („środki bezzwrotnej pomocy”) i pochodzących ze źródeł zagranicznych („rządy państw obcych, organizacje międzynarodowe lub międzynarodowych, instytucji finansowych”).

Wydawać by się zatem mogło, iż co do zasady środki pozyskiwane z funduszy poakcesyjnych spełniają wskazane kryteria i podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na poziomie beneficjenta. Z uwagi jednak na wielostopniowy system przepływów pieniężnych, w szczególności zasadę prefinansowania projektów i programów pomocowych ze środków budżetu państwa, w praktyce negowana jest możliwość rozpoznania przedmiotowego zwolnienia przez przedsiębiorców będących beneficjentami pomocy publicznej. Chcąc podjąć wartościową polemikę z takim stanowiskiem, proponujemy w pierwszej kolejności prześledzić typowy schemat zarządzania środkami funduszy strukturalnych oraz zasady wypłaty tych środków na rzecz beneficjentów.

Zarządzanie środkami z funduszy strukturalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych , podstawowym źródłem finansowania wsparcia Unii Europejskiej dla Polski przewidzianym na lata 2004 - 2006 są fundusze strukturalne. Realizacja środków z funduszy strukturalnych odbywa się, co do zasady, za pomocą sektorowych programów operacyjnych, np. Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (dalej: „SPO WKP”) i Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich; regionalnych programów operacyjnych, np. Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

 

1 2 3

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.