eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek VAT a transakcje trójstronne (łańcuchowe)

Podatek VAT a transakcje trójstronne (łańcuchowe)

2007-07-27 12:32

W świetle postanowień art. 22 ust. 2.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług transakcja trójstronna w handlu wewnątrzwspólnotowym (popularnie zwana łańcuchową) ma miejsce w sytuacji, gdy trzy podmioty zarejestrowane jako płatnicy podatku VAT w trzech różnych państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, są stronami jednej transakcji sprzedaży towaru, przy czym pierwszy z podmiotów wydaje towar bezpośrednio trzeciemu, a między pierwszym a drugim oraz między drugim a trzecim zostają wystawione faktury dokumentujące tą operację.
Literalne „trzymanie” się powyższej definicji pozwala w prosty sposób wyróżnić transakcje, które mają znamiona „łańcuchowych”, lecz w istocie takimi nie są. Przykładem jest transakcja między polską firmą sprzedającą towar firmie niemieckiej, która z kolei sprzedaje towar innej firmie polskiej. Mimo że towar papierowo wydawany jest miedzy trzema podmiotami, to w rzeczywistości jego przemieszczenie następuje między dwoma firmami polskimi. Tym samym towar nie opuszcza kraju wysyłki i pierwsza firma w pozornym łańcuchu musi opodatkować sprzedaż według stawki obowiązującej w kraju wysyłki.

Należy pamiętać, że w wybranych przypadkach, występując jako pośrednik (druga strona) w transakcjach trójstronnych, należy dokonać rejestracji w kraju odbiorcy towaru (strony trzeciej). Ponieważ nie we wszystkich przypadkach tego typu rejestracja byłaby uzasadniona ekonomicznie, ustawodawstwo europejskie znalazło rozwiązanie polegające na możliwości korzystania z uproszczonej procedury rozliczania transakcji trójstronnych.

Uogólniając, obowiązek rozliczenia podatku z tytułu dostawy dokonanej w procedurze uproszczonej przez pośrednika (drugą stronę) zostaje przeniesiony na stronę trzecią. W praktyce pierwsza strona transakcji stosuje rozliczenie VAT w ten sam sposób, w jaki dokonywana jest wewnątrzwspólnotowa dostawa, trzecia (ostateczna) strona w sposób przewidziany dla wewnątrzwspólnotowego nabycia, a druga nie rozlicza go wcale (w polskich realiach w odpowiedniej rubryce deklaracji VAT zaznacza się zastosowanie procedury uproszczonej). Również w deklaracji VAT-UE zaznacza się tego typu transakcję; specjalne wymogi formalne spełniać musi także wystawiona faktura – „faktura WE uproszczona na mocy art. 133-136 ustawy o podatku od towarów i usług” lub „faktura WE uproszczona na mocy Art. 28c (E) Szóstej dyrektywy”, a także adnotacja o rozliczeniu podatku VAT przez ostatniego w kolejności podatnika).

Transakcje w procedurze uproszczonej mają miejsce w sytuacji łącznego spełnienia trzech warunków:
  • pośrednik (druga strona) jest zarejestrowany jako podatnik VAT we Wspólnocie Europejskiej,
  • pośrednik nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT w kraju, do którego towary są dostarczane,
  • odbiorca towarów (strona trzecia), jest zarejestrowany jako podatnik VAT w kraju odbiorcy towarów.

Istotą procedury uproszczonej w transakcjach trójstronnych jest możliwość stosowania zasad zbliżonych do wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów u drugiej strony (pośrednika) w sytuacjach, gdy przedmiot dostawy nigdy nie znajdzie się na terytorium jego kraju. W związku z tym pośrednik musiałby opodatkowywać dostawy na rzecz trzeciej strony (odbiorcy) stawką podstawową, właściwą dla kraju pośrednika, a odbiorca zmuszony by został do występowania o zwrot zapłaconego podatku VAT do kraju pośrednika. Rozbudowałoby to znacznie aparat podatkowy w krajach członkowskich i realnie podrożyło koszty obsługi tego typu transakcji w ujęciu makroekonomicznym.

W konsekwencji stosowanie obu z wyżej wymienionych metod w transakcjach trójstronnych, tj. podstawowej, z rejestracją pośrednika (drugiej strony) w kraju dostawy (strony trzeciej) oraz uproszczonej prowadzi do stosowania zbliżonych procedur, lecz bardziej rozbudowanych formalnie w przypadku procedur uproszczonych. Z tych drugich korzystają podmioty należące do małych i średnich podatników, którym zależy na ograniczeniu kosztów obsługi finansowo-biurowej lub duże firmy dokonujące transakcji trójstronnych wyłącznie sporadycznie.

Dominik Stacherski
Wspólnik w firmie księgowej Open Profit Drejling i wspólnicy sp.j.

oprac. : Open Profit

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: