eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek od nieruchomości a koszty uzyskania przychodu

Podatek od nieruchomości a koszty uzyskania przychodu

2007-07-31 12:59

Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różnego rodzaju środki trwałe, w tym także nieruchomości np. miejsca na składowanie towaru, pomieszczenia biurowe itp. W związku z tym płacą podatek od nieruchomości. Czy jest on kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, przy czym ich górne granice zostały określone w odrębnych przepisach. Podatek od nieruchomości podatnik płaci natomiast na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Podatek ten jest płatny przez osoby fizyczne w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Terminy płatności rat to: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jest to podatek roczny.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jeżeli zatem przedsiębiorca w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje nieruchomość, a właściwy organ podatkowy wydał mu decyzję określającą wysokość podatku od tej nieruchomości – wydatek taki niewątpliwie można uznać za koszt uzyskania przychodu z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej. Pozostaje on bowiem w ścisłym związku z prawidłowym funkcjonowaniem firmy podatnika mimo, że bezpośrednio nie wpływa na osiągnięte przychody. Ponadto w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów (określonych w art. 23 ustawy o PIT) nie znalazł się zapis uniemożliwiający zaliczenie podatku od nieruchomości do kosztów podatkowych.

Wiemy zatem, że wydatek ten możemy ująć jako koszt podatkowy. Kiedy jednak należy dokonać tego zapisu w księgach podatkowych?

Odpowiadając na to pytanie, należy dokonać rozbicia podatników na tych, którzy zaprowadzili podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz księgi rachunkowe.

W sytuacji zaprowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatek od nieruchomości należy uwzględnić w kosztach podatkowych zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazuje on, iż za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku tych podatników uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Zatem przedsiębiorca taki powinien podatek od nieruchomości uznać za koszt z dniem wystawienia decyzji przez organ podatkowy.

W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych podatek od nieruchomości należy rozliczyć zgodnie z zasadą zawartą w art. 22 ust. 5d cytowanej ustawy. Zatem za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszt taki zatem powinien być ujęty pod datą zaksięgowania decyzji.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.