eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wierzytelności nieściągalne a koszty podatkowe

Wierzytelności nieściągalne a koszty podatkowe

2007-08-10 12:42

W prowadzeniu działalności gospodarczej czasami nie da się uniknąć sytuacji, w której kontrahent nie płaci przedsiębiorcy za sprzedane towary lub usługi. Ten jednak wykazał sprzedaż taką jako przychód i opodatkował (mimo braku zapłaty). Jak taką wierzytelnością rozliczyć w sytuacji, gdy kontrahent jej nie zapłaci?
Wierzytelności nieściągalne mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Zanim jednak zostaną one wrzucone w koszty, przedsiębiorca musi uprawdopodobnić ich nieściągalność. Wskazać także należy, iż nie zawsze istnieje możliwość zaliczenia takiej wierzytelności do kosztów podatkowych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio zostały uznane jako przychody należne, a ich nieściągalność została udokumentowana (w przypadku ustawy o CIT) lub uprawdopodobniona (w przypadku ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wierzytelność nieściągalną uważa się wierzytelność, której nieściągalność została udokumentowana:
  1. postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
  2. postanowieniem sądu o:
    a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub
    b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a), lub
    c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo
  3. protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Jak zatem wynika z powyższych przepisów, nieściągalną wierzytelność można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko w sytuacji, gdy uprzednio została ona zaliczona jako przychód oraz podatnik odpowiednio udokumentuje jej nieściągalność, przy czym przy niewielkich kwotach wystarczającym dowodem jest protokół sporządzony przez podatnika. W pozostałych przypadkach, aby przedsiębiorca mógł zaliczyć wierzytelność nieściągalną do kosztów podatkowych, musi posiadać odpowiednie postanowienie z właściwego organu egzekucyjnego lub sądu.

Uwaga!!! Nie można dopuścić do przedawnienia wierzytelności!!!

Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT wskazują wyraźnie: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Zatem z dniem przedawnienia się wierzytelności, podatnik traci prawo do zaliczenia ich jako koszty uzyskania przychodów, nawet jeżeli wcześniej zostały one zaliczone do przychodów.

Kiedy wierzytelność się przedawnia?

Uregulowania w tym zakresie znalazły się w przepisach kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 118 kodeksu – jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej – termin przedawnienia wynosi trzy lata dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Art. 554 kodeksu wskazuje natomiast, że roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.