eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Samochód ciężarowy a podatek od środków transportowych

Samochód ciężarowy a podatek od środków transportowych

2007-08-22 11:47

Samochód ciężarowy znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej i objęty decyzją w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Podatkiem tym jest także opodatkowany samochód, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3,5 tony. Stanowisko takie zajął Burmistrz Frampola w postanowieniu z dnia 24.07.2007 nr PD.3114-S-1/07.
Jakie wątpliwości wyjaśnił burmistrz?

Podatnik w zapytaniu wyjaśnił, iż jest w posiadaniu samochodu ciężarowego objętego decyzją Burmistrza Frampola o przeznaczeniu do wykonywania świadczeń na rzecz obrony. W związku z tym podatnik wystąpił z zapytaniem, czy samochód ten jest zwolniony z podatku od środków transportowych oraz czy ze zwolnienia w tym podatku korzystają samochody, których dopuszczalna masa całkowita wynosi dokładnie 3,5 tony? W przedmiotowej sprawie Burmistrz Frampola zajął następujące stanowisko:

„(…)Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje pojęcia „zapasy mobilizacyjne. W piśmie z dnia 10. O5. 2002 r. nr LK-1020/LP/02/PP Minister Finansów stwierdza: „zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej pojęcie środki stanowiące zapasy mobilizacyjne obejmuje zapasy nienaruszalne wydzielone i utrzymywane w czasie pokoju w ustalonych jednostkach wojskowych na potrzeby ich rozwinięcia do etatów wojennych. Natomiast środki transportowe znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych będące w przydziałach mobilizacyjnych do sił zbrojnych i jednostek przewidzianych do militaryzacji (zgodnie z przepisami w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 ze zm.), nie są środkami transportowymi stanowiącymi zapasy mobilizacyjne. Są one w bieżącym użytkowaniu ich posiadaczy i nie stosuje się do nich przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.".

W wyroku z 23 stycznia 1998 r. (sygn. akt I SA/Wr 2007/96) NSA wskazał, „że żaden z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP nie zawiera podporządkowania przedmiotów przeznaczonych do świadczeń rzeczowych - pojęciu zapasów mobilizacyjnych,o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. Nr 9 poz. 31 ze zm./. Stąd też nie sposób przyjąć, by przeznaczenie rzeczy ruchomej do świadczeń na rzecz obrony skutkować miało zwolnieniem od obowiązków podatkowych".Jak wynika z powyższego, nie można uznać za zgodne z prawem stanowiska podatnika, w myśl którego pojazd objęty decyzją w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony powinien korzystać ze zwolnienia z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Taki pojazd w aktualnym stanie prawnym podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

Odnosząc się do drugiego stanowiska zawartego we wniosku należy stwierdzić, iż aktualnie obowiązująca ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w art. 8 pkt 1 stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton. Brzmienie przepisu „od 3,5 tony" wprowadza niewątpliwą zasadę, że samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony podlegają opodatkowaniu. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 20. 07. 2004 r., sygn. akt FSK 154/04 - przepis ten ,jest jasny, a domaganie się jegointerpretacji oznacza żądanie wyjścia poza bezpośredni sens tekstu ustawy. Jeżeli zatem dopuszczalna masa całkowita samochodu wynosi 3,5 tony - podlega on opodatkowaniu tym podatkiem". Także i z tym stanowiskiem podatnika zgodzić się nie można.

Należy w tym miejscu jednak zaznaczyć, że ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 249, poz. 1828) w art. 1 pkt 7 nadała nowe brzmienie interpretowanemu przepisowi - „1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton". Zgodnie z art. 7 w/w ustawy art. 1 pkt 7 tej ustawy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Takie brzmienie tego przepisu w aktualnym stanie prawnym powoduje, iż od 1 stycznia 2008 r. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony nie będą podlegały podatkowi od środków transportowych. (…)”


Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.