eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dotacja ze środków UE a przychody i koszty podatkowe

Dotacja ze środków UE a przychody i koszty podatkowe

2007-08-27 13:12

Jeżeli przedsiębiorca otrzyma dotację pochodzącą ze środków pomocowych Unii Europejskiej na inwestycję, nie opodatkowuje jej podatkiem dochodowym. Nie jest to bowiem przychód z prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu. Natomiast wydatki związane z inwestycją sfinansowane z tych środków unijnych nie będą stanowić kosztów podatkowych.
Rozpatrzmy następujący przykład:

Przedsiębiorca zamierza wybudować nową linię technologiczną w swoim przedsiębiorstwie. Ponieważ wydatki z tym związane znacznie przekraczają jego możliwości finansowe, składa wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, w wyniku czego zostaje mu przyznana dotacja ze środków pomocowych UE. Jaki wpływ ma ta sytuacja na rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Przepisy w zakresie opodatkowania tak otrzymanego przychodu znalazły swoje uregulowanie w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazuje on, że przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Zatem otrzymana dotacja w związku z ponoszoną inwestycją, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne, nie jest przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wiemy już zatem, że nie zapłacimy od otrzymanej dotacji podatku dochodowego. Sprawdźmy teraz, jaki wpływ ma powyższe na koszty podatkowe.

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w katalogu wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli bowiem nie zostały one wyłączone z kosztów uzyskania przychodów - podatnikowi przysługuje prawo zaliczenia takiego wydatku do kosztów podatkowych. W ustawie o PIT katalog ten został zawarty w art. 23.

Przypomnijmy przede wszystkim, iż wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych (z wyjątkiem nabycia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów oprócz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów) oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie odnosi się bezpośrednio w koszty. W tym przypadku bowiem kosztami uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne.

Art. 23 ust. 45 ustawy o PIT wskazuje natomiast, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W związku z tym dokonywane odpisy amortyzacyjne od tej części środka trwałego (linii produkcyjnej), która została sfinansowana ze środków unijnych, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, a tym samym nie będą pomniejszały podstawy obliczenia podatku dochodowego. Zatem dotacja taka jest podatkowo obojętna dla przedsiębiorcy.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.