eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Nagrody i wygrane a zryczałtowany podatek dochodowy

Nagrody i wygrane a zryczałtowany podatek dochodowy

2007-09-05 13:20

Podatkiem dochodowym od osób fizycznych opodatkowane są nie tylko dochody uzyskane z tytułu pracy, prowadzonej działalności gospodarczej, najmu itp., ale także wszelkiego rodzaju nagrody i wygrane. Zmienia się jednak w tym zakresie stawka podatku oraz sposób jego obliczania. Istnieje również szereg zwolnień z podatku.
Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Ust. 3 cytowanego artykułu uzupełnia powyższe wskazując, że zryczałtowany podatek o którym mowa wyżej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zwolnienia z podatku

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o PIT, wolne od podatku są:
  • wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych (pkt 6)
  • wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 złotych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych (pkt 6a)
  • wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności (pkt 68)

Pobór i zapłata podatku

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT płatnicy (a więc w naszym przypadku wypłacający bądź wydający nagrody lub wygrane) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat nagród bądź wygranych. Jeżeli natomiast przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa na wstępie nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Spostrzeżenia i wskazówki

Płatnik wpłaca pobrany zryczałtowany podatek do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek pobrano. Deklarację w tym zakresie (PIT-8AR) składa natomiast do końca stycznia roku następnego. (art. 42 ustawy o PIT)

Jeżeli nagroda jest wypłacana podatnikowi przez pracodawcę w ramach stosunku pracy (np. za dobre wyniki w pracy), zwiększa wartość wynagrodzenia pracownika, a tym samym jest opodatkowana na zasadach określonych dla wynagrodzeń z pracy, a nie określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (art. 12 ustawy o PIT)

Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych dla jego działalności i powiększają przychody z tej działalności.

W art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy ustawodawca wyraźnie wskazał, które wygrane niskiej wartości korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym. Katalogu tego nie można rozszerzać. Zauważmy, iż w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu nie został wymieniony internet. Jeżeli jednak tą drogą zostaną przeprowadzone konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, to także wygrane do wysokości 760 zł będą korzystały ze zwolnienia w podatku. Spełniony bowiem musi być przynajmniej jeden ze wskazanych warunków (czyli konkurs przeprowadzony za pośrednictwem danego środka komunikacji i/lub z określonej dziedziny). Dodać także należy, iż w przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy 760 zł – opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega cała wygrana, a nie tylko nadwyżka ponad kwotę 760 zł.

Do pobrania


- Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: