eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek dochodowy: forma opodatkowania to decyzja na rok

Podatek dochodowy: forma opodatkowania to decyzja na rok

2007-10-02 13:13

Rozpatrzmy następujący przykład: podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej na własne nazwisko w sierpniu 2001 roku. Rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej. W lipcu 2007 r. podjął decyzję, że chce się rozliczać z podatku dochodowego w inny sposób. Kiedy jednak może zmienić sposób opodatkowania podatkiem dochodowym na inny?
Co do zasady zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągnięte z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane są według progresywnej skali podatkowej, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podatnicy mogą także wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19 proc. (art. 9a ust. 2 ustawy o PIT). W tym przypadku także należy złożyć stosowne oświadczenie.

Podstawowym warunkiem zmiany formy opodatkowania jest zatem powiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dodatkowo stosowne oświadczenie należy złożyć w ściśle określonym terminie. Wynika to bezpośrednio z przepisów:
  • dla podatku liniowego – z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • dla ryczałtu ewidencjonowanego – z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Oświadczenie takie należy złożyć w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli jest to dzień ustawowo wolny od pracy – termin ten zostaje przesunięty do pierwszego dnia następującego po dniu wolnym o pracy (zatem jeżeli termin przypada np. w niedzielę, termin ten przesuwa się na poniedziałek – pod warunkiem że jest on dniem roboczym).

Zgodnie z powyższym zmiany formy opodatkowania nasz podatnik nie może dokonać w trakcie roku 2007, lecz musi poczekać do roku 2008. Wtedy najpóźniej do dnia 21 stycznia 2008 r. (20 stycznia przypada w niedzielę) musi złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Dodajmy jednak, że nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym w sposób inny niż progresywna skala podatkowa. W zakresie wyboru formy opodatkowania wg 19-proc. podatku liniowego podatnik nie może uzyskiwać przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, a które były wykonywane w roku poprzedzającym dany rok podatkowy i/lub są wykonywane w danym roku podatkowym.

Większe ograniczenia w zakresie wyboru danej formy opodatkowania zawiera ustawa o ryczałcie ewidencjonowanym. Aby skorzystać z ryczałtu podatnik musi prowadzić rodzaj działalności niewyłączający możliwości skorzystania z opodatkowania w tej formie, musi spełniać kryteria zapisane w art. 8 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym oraz jego przychody za poprzedni rok podatkowy nie mogą przekroczyć określonego limitu.

Reasumując zatem podatnik może zmienić formę opodatkowania w podatkiem dochodowym pod warunkiem, że w wyznaczonym terminie złoży odpowiednie oświadczenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Musi także spełniać warunki określone w odpowiedniej ustawie. Wybór formy opodatkowania jest decyzją co najmniej na rok, tzn. że kolejnej zmiany może dokonać w następnym roku podatkowym, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia (z wyjątkiem rozpoczęcia działalności w trakcie roku). Raz złożone oświadczenie jest ważne w latach następnych, jeżeli podatnik nie złoży nowego.

Do pobrania


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.