eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż działki budowlanej i rolnej a podatek VAT

Sprzedaż działki budowlanej i rolnej a podatek VAT

2007-10-10 11:17

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega jedynie część gruntu, która jest przeznaczona pod budowę. Natomiast ta część gruntu, która jest użytkiem rolnym korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług. Stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy w Piasecznie w postanowieniu z dnia 14.09.2007 r. nr 1418/ZT/T/443-64/07/SG.
Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy?

W skierowanym do organu podatkowego zapytaniu podatnik wyjaśnił, iż chce dokonać sprzedaży działki, która w części 160 m od drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe, a w pozostałej części jest gruntem rolnym. Poszczególne części nieruchomości nie zostały wydzielone geodezyjnie, przez co wartość części rolnej i budowlanej ma charakter przybliżony. Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy sprzedaż powyższej nieruchomości w części przeznaczonej pod budownictwo powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a w części pozostałej powinna być z tego podatku zwolniona (wskazując jednocześnie, że takie jest jego stanowisko)? W przedmiotowej sprawie urząd skarbowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą zwalnia sie od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Powyższe oznacza , że z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwolnione zostały m.in. grunty rolne , leśne , pod stawami . Natomiast dostawa terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki określonej w art.41 ust.1 ustawy tj. 22%.

Z przytoczonego wyżej uregulowania wynika, że od przeznaczenia gruntu zależy czy jego dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , czy jest zwolniona . Opodatkowaniu podatkiem podlegają więc również grunty , które potencjalnie będą traktowane jak tereny budowlane.

Dla rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania nieruchomości najważniejsze jest ustalenie przeznaczenia sprzedawanego gruntu . Przepisy w/w ustawy o podatku od towarów i usług nie wskazują wprost , w oparciu o jakie dokumenty należy określić przeznaczenie gruntu . W tej kwestii posiłkowo należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 27marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80 poz.717 z późn. zm.) . Art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi , że ustalenie przeznaczenia terenu , rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego . Natomiast dla terenu nie objętego planem , w celu określenia jego charakteru należy wykorzystać inne informacje będące w posiadaniu Gminy np.: przeznaczenie gruntu , projekt sposobów zagospodarowania w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .

Dla opodatkowania dostawy gruntu podatkiem od towarów i usług decydujące znaczenie ma przeznaczenie gruntu w dniu powstania obowiązku podatkowego tj. w momencie podpisania aktu notarialnego na podstawie którego następuje zbycie gruntu. Przy czym stwierdzić należy , że organ podatkowy nie jest właściwy dla określenia przeznaczenia gruntu . Dokonując dostawy gruntu dostawca obowiązany jest znać jego przeznaczenie korzystając m.in. z w/w źródeł . Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku przedmiotem dostawy jest działka gruntu , która w części przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w pozostałej części , nie objętej tym planem , stanowi grunt rolny.

Dokonując rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny , należy uznać iż stanowisko Pana w sprawie jest prawidłowe. Bowiem w myśl zasady ogólnej zawartej w przepisie art. 43 ust. 1 pkt. 9 w/w ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę(…)”


Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.