eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Dofinansowanie wakacji dziecka a przychód pracownika

Dofinansowanie wakacji dziecka a przychód pracownika

2007-10-17 10:32

Aby można było skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu dopłat do wypoczynku dziecka pracownika (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy), wymagane jest łączne spełnienie zawartych w treści tego przepisu przesłanek. Niespełnienie którejkolwiek z nich powoduje konieczność opodatkowania takiego dofinansowania. Stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim w postanowieniu z dnia 07.09.2007 r. nr US.I-1/415-11/07.
Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy?

W skierowanym do organu podatkowego zapytaniu podatnik wyjaśnił, że na podstawie obowiązującego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jego pracownik otrzymał dofinansowanie do wypoczynku dziecka do lat 18 w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie przedstawionej przez pracownika faktury VAT, w której treści wskazano jedynie „usługi noclegowe”. W związku z powyższym podatnik wystąpił z zapytaniem czy od dofinansowania tego powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? W przedmiotowej sprawie urząd skarbowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:
a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
b) z innych źródeł - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Zatem, do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust.1 pkt. 78 wymagane jest łączne spełnienie zawartych w jego treści przesłanek. Niespełnienie którejkolwiek z nich powoduje, że kwota dofinansowania stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Jedną z przesłanek jest konieczność, by był to wypoczynek zorganizowany w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk lub też połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż pracownik wystąpił o dofinansowanie do usługi noclegowej. Usługi noclegowej nie można uznać za którąkolwiek z form wypoczynku zorganizowanego, wskazanych w cytowanym wyżej przepisie. W tej sytuacji, dofinansowanie stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, od którego płatnik miał obowiązek pobrania zaliczki na podatek dochodowy. (…)”


Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.