eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Korekta faktury za media a podatek VAT

Korekta faktury za media a podatek VAT

2007-12-05 13:23

Rozpatrzmy następujący przykład: W sierpniu 2007 r. podatnik otrzymał fakturę za energię elektryczną, termin płatności: 02 września 2007 r. W październiku natomiast otrzymał fakturę korygującą do tej faktury z terminem płatności 02 listopad 2007 r. Kiedy powinien fakturę korygującą uwzględnić w ewidencji VAT?
Zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT wskazuje, iż w zakresie w jakim towary i usług są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W art. 86 ust. 10 pkt 3 cytowanej ustawy wskazano, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy, jeżeli faktura zawiera informację jakiego okresu dotyczy – w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.

Art. 19 ust. 13 pkt 1 odnosi się natomiast do tzw. usług powszechnych, czyli dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, usług w zakresie rozprowadzania wody, usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych.

Jak zatem wynika z powyższego – w zakresie odliczania podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie usług powszechnych, prawo to przysługuje w okresie rozliczeniowym, w którym przypada termin płatności za te usługi. Oczywiście zgodnie z art. 86 ust. 11 podatek ten odliczyć można także w okresie następnym.

Inaczej jednak zostały określone zasady w przypadku wykazywania podatku VAT z faktur korygujących. Regulacje w tym zakresie znalazły się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W § 17 ust. 4 tego rozporządzenia wskazano, że nabywca otrzymujący fakturę korygującą
  1. jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał (w zależności od sposobu rozliczania podatku VAT), w którym fakturę otrzymał - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy (przepis ten dotyczy małych podatników rozliczających się z podatku VAT metodą kasową)
  2. jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym fakturę otrzymał - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.

Tutaj nie ma szczególnych zasad ich rozliczania, jeżeli dotyczą one usług powszechnych. Tym samym nasz podatnik w sytuacji, gdy jego faktura korygująca powoduje zmniejszenie podatku naliczonego, musi zostać uwzględniona w ewidencji VAT za październik 2007 r. Natomiast, gdyby ona zwiększała podatek naliczony, podatnik ma prawo ją uwzględnić w ewidencji za ten miesiąc.

Warto także dodać, iż w § 17 ust. 5 rozporządzenia ustawodawca zastrzegł, że w sytuacji, gdy podatnik nie rozliczył podatku określonego w fakturze, której korekta dotyczy, nie stosuje się przepisu § 17 ust. 4 pkt 2 (czyli w zakresie obniżenia podatku naliczonego).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.