eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż udziału w spadku a podatek dochodowy

Sprzedaż udziału w spadku a podatek dochodowy

2007-12-05 13:21

Jeżeli odpłatne zbycie udziału w nieruchomości ma miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału, to nie stanowi ono źródła przychodów i nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 08.11.2007 r. nr ITPB1/415-240/07/ENB.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu podatniczka wyjaśniła, że postanowieniami z dnia 7 czerwca 2005 r. i 25 kwietnia 2006 r. sąd rejonowy stwierdził nabycie przez nią i pozostałych spadkobierców spadku po zmarłych rodzicach. Postępowanie spadkowe toczyło się bardzo długo – ok. ośmiu lat. Podatniczka w ww. spadku otrzymała udział w nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym w zabudowie szeregowej. Postanowiła jednak ten udział (z uwagi na ciężki stan zdrowia) odpłatnie przekazać innemu współspadkobiercy za 10 000 zł. Stosowna umowa została zawarta w dniu 17 lipca 2007 r. W związku z powyższym podatniczka wystąpiła z zapytaniem, czy wystąpi podatek dochodowy od zbycia spadku po rodzicach na rzecz współspadkobiercy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…)Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 wymienionej ustawy, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Zgodnie z art. 1025 § 1 cytowanej ustawy prawomocne postanowienie sądu stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę. W świetle powyższego, spadek został nabyty w drodze spadkobrania z dniem śmierci spadkodawcy.

W złożonym uzupełnieniu do wniosku (pismo z dnia 15 października 2007 r.) powołała się Pani na załączone do wniosku dokumenty, tj. między innymi na postanowienia Sądu Rejonowego w M. stwierdzające nabycie spadku z dnia 07 czerwca 2005 r. i 25 kwietnia 2006 r. Z dokumentów tych wynikają daty śmierci spadkodawców, będące zarazem - w związku z przedstawionymi przepisami kodeksu cywilnego – datami nabycia przez Panią spadku.

Nabycie przez Panią spadku po Panu J. nastąpiło w dniu śmierci wymienionego, czyli 29 listopada 1968 roku, natomiast nabycie spadku po Pani M. nastąpiło w dniu 22 maja 1985 roku.

Zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku, w dniu 17 lipca 2007 r. otrzymała Pani kwotę 10.000,00 zł jako spłatę dokonaną na Pani rzecz z tytułu działu spadku. Od tego dnia Pani A., jako nabywca Pani udziału w spadku, wstąpiła w prawa i obowiązki dotyczące części Pani spadku. W skład spadku wchodziło prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej.

Biorąc pod uwagę, że odpłatne zbycie udziału w nieruchomości nastąpiło w dniu 17 lipca 2007 roku, a więc po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie udziałów w przedmiotowej nieruchomości, należy stwierdzić, że odpłatne zbycie powyższych udziałów w nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym nie będzie stanowiło źródła przychodów i nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.