eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek dochodowy: jaka zaliczka za grudzień?

Podatek dochodowy: jaka zaliczka za grudzień?

2007-12-17 12:56

Przedsiębiorcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych muszą do dnia 20 grudnia 2007 r. wpłacić ostatnią zaliczkę na podatek dochodowy za rok 2007. Zaliczka ta (niezależnie od uzyskanego dochodu) jest wpłacana w wysokości zaliczki za poprzedni okres rozliczeniowy.
W podatku dochodowym od osób fizycznych można rozróżnić trzy rodzaje wpłacanych zaliczek na podatek dochodowy: zaliczki kwartalne, zaliczki miesięczne i zaliczki w formie uproszczonej.

Zaliczki miesięczne

W przypadku wpłacania zaliczek za okresy miesięczne, pierwszą taką zaliczkę należy wpłacić za miesiąc, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku dochodowego (jest ona równa wysokości podatku obliczonego od uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu). Zaliczkę za następne miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające (art. 44 ust. 3 ustawy o PIT).

Zaliczki te podatnicy wpłacają miesięcznie, przy czym zaliczki od stycznia do listopada są wpłacane na konto urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest wpłacana zaliczka. Za miesiąc grudzień natomiast zaliczka taka powinna być zapłacona w wysokości zaliczki za listopad do dnia 20 grudnia danego roku podatkowego (art. 44 ust. 6 ustawy o PIT). Jeżeli termin płatności zaliczki przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przesuwa się on na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

Zaliczki kwartalne

Zaliczki za okresy kwartalne mogą wpłacać tzw. mali podatnicy, o których mowa w art. 5a pkt 20 ustawy o PIT oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 44 ust 4g ustawy o PIT. Jak sama nazwa wskazuje – zaliczki te wpłacane są za okresy kwartalne. Sposób ustalania takich zaliczek jest identyczny, jak w przypadku zaliczek za okresy miesięczne z tą tylko różnicą, że ustala się je za poszczególne kwartały (a nie miesiące). Zaliczki te za pierwsze trzy kwartały powinny być wpłacane na konto urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który zaliczka taka jest wpłacana. W przypadku zaliczki za czwarty kwartał – jest ona uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni w terminie do dnia 20 grudnia danego roku podatkowego (art. 44 ust. 6 ustawy o PIT). Zatem zaliczki za okresy kwartalne powinny być uiszczane w terminie: do 20 kwietnia za pierwszy kwartał, do 20 lipca za drugi kwartał, do 20 października za trzeci kwartał i do 20 grudnia za czwarty kwartał. Oczywiście, jeżeli któryś z wyżej podanych terminów przypada w dzień wolny o pracy, przesuwa się on na pierwszy dzień roboczy występujący po tym dniu (lub dniach) wolnym.

Zaliczki w formie uproszczonej

W przypadku zaliczek w formie uproszczonej, podstawą ich obliczania nie jest dochód przedsiębiorcy uzyskany w danym roku podatkowym, lecz dochód wykazany w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok podatkowy. Jeżeli natomiast dochód ten w poprzedzającym roku podatkowym nie przekroczył kwoty 2 790 zł, zaliczki takie oblicza się na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu poprzedzającym rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli tutaj także dochód nie przekroczył kwoty 2 790 zł, nie jest możliwe wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej (art. 44 ust 6b ustawy o PIT).

Zaliczki takie są wpłacane od wykazanego dochodu w zeznaniu podatkowym określonym wyżej w wysokości 1/12 obliczonej kwoty podatku w takich samych terminach, jakie występują w przypadku zaliczek miesięcznych.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.