eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Jaka ewidencja zakupu VAT?

Jaka ewidencja zakupu VAT?

2007-12-20 13:13

Podatnik w ewidencji zakupu może uwzględniać wszystkie zakupy udokumentowane fakturami, a więc zarówno te od których przysługuje odliczenie podatku VAT jak i te, od których prawo takie nie przysługuje, pod warunkiem że na jej podstawie podatnik może prawidłowo sporządzić deklarację podatkową. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 06.12.2007 r. nr ITPP1/443-479/07/MN.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Podatniczka wyjaśniła, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych. Na potrzeby podatku VAT prowadzi stosowne rejestry zakupu i sprzedaży. W rejestrze zakupu wpisuje ona tylko zakupy udokumentowane fakturami VAT. Podatniczka wskazała jednak, że w ewidencji tej ujmuje zarówno te zakupy, od których przysługuje jej odliczenie podatku VAT jak i te, od których odliczenie takie nie przysługuje. Wyjaśniła ona również, iż zakupy, w stosunku do których nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, wpisuje do ewidencji w wartości brutto w rubryce dotyczącej zakupów, od których nie przysługuje odliczenie podatku. Tym samy kwota podatku z takiej faktury nie jest uwzględniania w sporządzanej deklaracji dla potrzeb podatku VAT. W związku z powyższym podatniczka zadała pytanie, czy w ewidencji zakupów może uwzględniać wszystkie faktury w wyżej podany sposób? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Powołany przepis nie nakłada na podatnika obowiązku prowadzenia ewidencji w sposób sformalizowany, wskazuje natomiast, że musi ona być prowadzona w taki sposób, aby zawierała dane służące prawidłowemu sporządzeniu deklaracji podatkowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż przyjęty przez Panią sposób prowadzenia ewidencji umożliwi prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowej, co prowadzi do wniosku, iż prowadzona przez Panią ewidencja spełnia wymogi określone art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.