eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga podatkowa na dzieci a rodzina zastępcza

Ulga podatkowa na dzieci a rodzina zastępcza

2008-01-04 12:40

Rozpatrzmy następującą sytuację: Podatniczka wraz z mężem od lutego 2007 r. jest rodziną zastępczą dla dwojga dzieci. Czy może w związku z tym skorzystać z ulgi na wychowywanie dzieci?
Przepisy regulujące powyższą ulgę zostały zawarte w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, od podatku dochodowego, obliczonego wg skali podatkowej, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę w wysokości iloczynu liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4.

Uregulowania prawne w zakresie przysposobienia (czyli adopcji) dzieci zostały zawarte w art. 114 – 127 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tymi przepisami przez przysposobienie należy rozumieć prawne uznanie obcego biologicznie dziecka za własne. Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego.

Podstawowym celem przysposobienia jest dobro dziecka. Adoptowane może być jedynie dziecko, a więc osobę, która nie ukończyła jeszcze 18 lat i nie wstąpiła w związek małżeński. Ponadto do przysposobienia jest wymagana zgoda dziecka, jeżeli ukończyło ono 13 lat.

Przysposobienie powoduje zatem powstanie więzi rodzinno-prawnej pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem – powstaje między nimi taki sam stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Ustają także prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

Z kolei uregulowania prawne w zakresie rodzin zastępczych znalazły się w ustawie o pomocy społecznej. Rodzina zastępcza jest formą zastępczego środowiska rodzinnego. Co prawda powstaje ona na mocy orzeczenia sądu, lecz nie stanowi stałej, a tylko czasową formę opieki nad dzieckiem. Utworzenie takiej rodziny nie powoduje ponadto powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem, co ma miejsce w przypadku przysposobienia.

Jak natomiast wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ulgi na wychowywanie dzieci, mogą z niej skorzystać jedynie osoby wychowujące w danym roku podatkowym własne lub przysposobione dzieci. Należy zatem stwierdzić, że niestety nie obejmuje ona swym zakresem osób tworzących rodziny zastępcze. Zatem podatniczka wraz z mężem w sytuacji opisanej we wstępie z ulgi tej skorzystać nie może.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.