eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Używany samochód ciężarowy a amortyzacja jednorazowa

Używany samochód ciężarowy a amortyzacja jednorazowa

2008-01-10 12:38

Podatnik może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej nabytego używanego samochodu ciężarowego lecz pod warunkiem, że łączna wartość dokonanych w 2007 r. jednorazowych odpisów amortyzacyjnych razem z kwotą odpisu dotyczącego tego samochodu, nie przekroczy kwoty 199 000 zł. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 07.01.2008 r. nr ILPB1/415-123/07-2/AMN.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu wnioskodawca wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. W sierpniu 2007 r. nabył na cele prowadzonej działalności gospodarczej używany samochód ciężarowy za kwotę netto 37 704,92 zł. Wnioskodawca nie świadczy usług transportowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano pytanie, czy zakupiony samochód może zostać jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z treścią art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

W myśl art. 22k ust. 9 cyt. ustawy przy określaniu powyższego limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3.500 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Natomiast w myśl art. 22k ust. 12 ww. ustawy, przeliczenia na złote kwoty 50.000 euro, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.
Ww. limit na 2007 rok równy jest kwocie 199.000 zł.

Zgodnie z art. 5a pkt 20 ww. ustawy małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł,
W 2007 roku małym podatnikiem jest podatnik, u którego ww. wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty 3.180.000 zł.

Przepis art. 22k ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasady określone w art. 22h ust. 4, tj. w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzględnieniem art. 22i.

Mając zatem na uwadze ww. przepisy należy uznać, iż Wnioskodawca może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej przedmiotowego środka trwałego, jednakże z zastrzeżeniem, że łączna wartość dokonanych w 2007 roku odpisów amortyzacyjnych, dokonanych na mocy ww. art. 22k ust. 7 ww. ustawy, nie przekroczyła – razem z kwotą odpisu dotyczącego tegoż środka trwałego – kwoty 199.000 zł.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.