eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Firmy rozliczają pracowników z PIT do 29 lutego 2008

Firmy rozliczają pracowników z PIT do 29 lutego 2008

2008-02-23 11:22

Przed pracodawcami roczne zeznanie za 2007 r. za pracowników, którzy do 10 stycznia 2008 r. złożyli oświadczenie na druku PIT-12. Na wypełnienie PIT-40 pracodawcy mają czas tylko do 29 lutego 2008 r.
1. PIT-40, o ile pracownik do 10 stycznia 2008 r. złożył PIT-12

Pracownik ma możliwość, zamiast samodzielnego składania rocznego zeznania podatkowego, do 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym, złożyć pracodawcy, który jest wobec pracownika płatnikiem, oświadczenie na formularzu PIT-12. Oświadczenie to traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym, w który pracownik stwierdza m.in. że poza dochodami uzyskanymi od pracodawcy nie uzyskał innych dochodów. Oznacza to, że jeśli pracownik złożył pracodawcy do 10 stycznia 2008 r. oświadczenie PIT-12, pracodawca ma obowiązek do 29 lutego 2008 r. przygotować i złożyć PIT-40. PIT-40 składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracownika. Natomiast w przypadku pracowników, którzy nie mają w Polsce miejsca zamieszkania, PIT-40 należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

2. Mimo, że pracodawca złoży PIT-40, pracownik czasami i tak musi sam rozliczyć się z fiskusem

Mimo, że pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-12, a pracodawca rozliczy go na formularzu PIT-40, w niektórych przypadkach i tak pracownik będzie musiał sam rozliczyć się z fiskusem. Chodzi tu o m.in. sytuację, kiedy pracownik uzyskiwał dochody z działalności gospodarczej w 2007 r. W takim przypadku będzie musiał złożyć zeznanie roczne na PIT-36L. Podobnie pracownik będzie musiał dokonać samodzielnego rozliczenia podatku, jeżeli uzyskał w 2007 r. dochód z m.in. odpłatnego zbycia nieruchomości, papierów wartościowych czy dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Należy pamiętać, że mimo złożenia przez pracodawcę PIT-40, pracownik do 30 kwietnia 2008 r. może samodzielnie rozliczyć się z fiskusem, nawet jeśli nie osiągał dodatkowych dochodów, poza tym, co uzyskał od pracodawcy.

3. PIT-40 także dla pracownika

Ponadto należy pamiętać, że do 29 lutego 2008 r. pracodawca nie tylko przekazuje PIT-40 do urzędu skarbowego. Należy także przygotować taki PIT dla pracownika.

4. Jeśli pracownik złożył odpowiednie oświadczenie, należy odliczyć ulgę prorodzinną

Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku (PIT-40), pracodawca powinien zwrócić uwagę na konieczność odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej. Odliczenia takiego dokonuje się, jeżeli do 10 stycznia 2008 r. pracownik złożył (oprócz PIT-12) dodatkowe oświadczenie, w którym stwierdził:
  • że spełnia warunki do uzyskania ulgi prorodzinnej,
  • wskazał liczbę dzieci, na które przysługuje odliczenie oraz
  • wskazał kwotę odliczenia (powstałą przez pomnożenie liczby dzieci przez kwotę ulgi, czyli 1.145,08 zł za 2007 r.).

Podstawa prawna
  • art. 3 ust. 2a, art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 30b ust. 1, art. 30e ust. 1, art. 30 c ust. 1, art. 37, art. 45 ust. 1, ust. 1a, ust. 1b, ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, ze zm.),
  • § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Ministra Finansów z 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2006 r. nr 243, poz. 1760, ze zm.),
  • § 1 pkt 1, pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2007 r. nr 148, poz. 1044).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

oprac. : Portal Kadrowy

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: