eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Środki trwałe: wartość początkowa do 3 500 zł

Środki trwałe: wartość początkowa do 3 500 zł

2008-04-30 10:54

Podatnicy nie mogą zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem środków trwałych (z pewnymi wyjątkami), a muszą amortyzować je w czasie. Pewne odstępstwa od reguły występują przy tych środkach trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 zł. Tutaj podatnicy mają do wyboru aż trzy możliwości rozliczenia wydatków poniesionych na ich nabycie.
Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania (art. 22a ust. 1 ustawy o PIT oraz odpowiednio art. 16a ust. 1 ustawy o CIT):
  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty
    - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi.

Podatnicy mogą jednak nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tych składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 zł. W takiej sytuacji wydatki poniesione na ich nabycie stanową koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania (art. 22d ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 16d ust. 1 ustawy o CIT). Pamiętać jednak należy, iż jeżeli wartość takiego składnika majątku przekracza 1 500 zł, należy go ująć w ewidencji wyposażenia (§ 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Ponadto, podobnie jak wyżej – gdy wartość początkowa składnika jest równa lub niższa niż 3 500 zł, podatnicy mogą zaliczyć go do środków trwałych oraz zamortyzować jednorazowo w miesiącu oddania go do używania albo w miesiącu następnym (art. 22f ust. 3 ustawy o PIT i odpowiednio art. 16f ust. 3 ustawy o CIT).

Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby taki składnik majątku zaliczyć do środków trwałych oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych według właściwej stawki amortyzacji.

Inaczej jest w sytuacji, gdy wartość początkowa środka trwałego jest wyższa niż 3 500 zł. Wtedy podatnik ma obowiązek ująć go w ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych zawartych w art. 22h-22m ustawy o PIT i odpowiednio art. 16h-16m ustawy o CIT.

Warto jednak wspomnieć, iż w sytuacji, gdy podatnik jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej lub małym podatnikiem w myśl ustaw o podatku dochodowym, ma prawo dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych ale tylko do wysokości nieprzekraczającej w danym roku równowartości 50 000 euro łącznej kwoty tych odpisów amortyzacyjnych (art.22k ust. 7 ustawy o PIT oraz art. 16k ust. 7 ustawy o CIT).

Podsumowując zatem, w przypadku składników majątku o wartości początkowej do 3 500 zł podatnik może: zaliczyć je bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu, zaliczyć je do środków trwałych i zamortyzować jednorazowo w miesiącu oddania do używania lub miesiącu następnym, zaliczyć do środków trwałych i amortyzować na zasadach ogólnych.

W przypadku, gdy wartość początkowa składnika majątku przekracza 3 500 zł, musi on zostać zaliczony do środków trwałych i amortyzowany (oczywiście, gdy będzie on używany dłużej niż rok), przy czym, jeżeli podatnik jest małym podatnikiem lub podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą, niektóre z nich może także zamortyzować jednorazowo.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.