eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ryczałt ewidencjonowany a sprzedaż nieruchomości

Ryczałt ewidencjonowany a sprzedaż nieruchomości

2008-05-23 12:39

Rozpatrzmy następującą sytuację: Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w sposób zryczałtowany. W tym celu wykorzystuje nieruchomość (lokal), który jest ujęty w wykazie środków trwałych. Obecnie zamierza go sprzedać. Czy od tej transakcji zapłaci podatek dochodowy?
Zasady opodatkowania uzyskiwanych przychodów ryczałtem ewidencjonowanym zostały określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144 poz. 930 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Art. 14 ustawy o podatku dochodowym wskazuje natomiast, że przychodem z działalności gospodarczej jest m.in. przychód z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi (art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o PIT).

Tym samym uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, wykorzystywanej w działalności gospodarczej i wprowadzonej do wykazu środków trwałych, przychód będzie przychodem z tej działalności. Zasady opodatkowania ryczałtem takiej sprzedaży zostały natomiast uregulowane w art. 12 ust. 10 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym.

Przepis ten wskazuje, że w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:
  1. środkami trwałymi,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1.500 zł (czyli tzw. wyposażenie),
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

    - ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w pkt 2 oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, nieujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - bez względu na okres ich nabycia - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10 % uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Podatnik musi zatem od takiej sprzedaży zapłacić podatek w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Należy go wpłacić w takim samym terminie jak inne przychody opodatkowane ryczałtem, czyli do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychód ten wystąpił.

Ważne

W art. 12 ust. 10a ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym ustawodawca wskazał, że w przypadku odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – stosuje się zasady wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w zakresie opodatkowania jak i zwolnienia z opodatkowania takiej sprzedaży).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.