eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Korekta faktury "in plus": jak rozlicza sprzedawca?

Korekta faktury "in plus": jak rozlicza sprzedawca?

2008-06-25 13:28

Ustawodawca dosyć jasno sprecyzował sposób rozliczenia podatku VAT z faktur korygujących przez sprzedawców w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zmniejszeniem wartości z faktury pierwotnej. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy korekta zwiększa VAT należny.
Kwestie wystawiania oraz uwzględniania korekt faktur w rejestrach i deklaracjach VAT zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia. 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Przepisy tego rozporządzenia wskazują, że fakturę korygującą „in plus” wystawia się, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Ustawodawca w rozporządzeniu dosyć dokładnie opisał, jak ma postąpić nabywca, który otrzymał fakturę korygującą (zarówno na plus jak i na minus). Z przepisów tych wynika ponadto, kiedy fakturę taką powinien rozliczyć sprzedawca. Te niestety trudno odnieść do wszystkich możliwych do zaistnienia sytuacji. Prawodawca w § 16 ust. 4 rozporządzenia wskazał, że sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę (z pewnymi wyjątkami). Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał (w zależności od sposobu rozliczania podatku VAT), w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

Powyższy przepis jest jedynym, który reguluje sposób rozliczania faktur korygujących przez sprzedawcę. Jak łatwo zauważyć, skupia on się jednak na korektach „in minus”. Dodajmy, że w rozporządzeniu co do zasady zostały wyodrębnione przepisy w zakresie faktur „in minus” i „in plus”. Regulacje w zakresie pierwszych znalazły się w § 16 rozporządzenia, natomiast w zakresie drugich w § 17. Niestety ten ostatni także nie wskazuje, w jakim terminie fakturę korygującą „in plus” powinien rozliczyć sprzedawca. Jak zatem powinien on postąpić?

W praktyce przyjęła się zasada, że sposób rozliczenia faktury korygującej, która podwyższa podatek należny wykazany w fakturze pierwotnej, jest uzależniony od przyczyny dokonania korekty.

Jeżeli faktura korygująca zostaje wystawiona w celu naprawienia wcześniejszych błędów, to należy ująć ją w rejestrach i deklaracji za okres, w którym rozliczono fakturę pierwotną, czego skutkiem będzie korekta deklaracji VAT za ten okres. Tak będzie np. w sytuacji, gdy została zastosowana błędna stawka podatku VAT w fakturze pierwotnej (zamiast 22 proc. podano 7 proc.), podano za małą ilość towaru itp.

Jeżeli natomiast faktura pierwotna była wystawiona prawidłowo, a korekta jest wystawiana z uwagi na okoliczności, które zaistniały później, należy ją rozliczyć w dacie wystawienia (czyli uwzględnić w rejestrze sprzedaży oraz deklaracji VAT za bieżący okres rozliczeniowy). Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia np. wtedy, gdy po pewnym czasie od sprzedaży towaru postanowiono zwiększyć jego cenę.

Z takim postępowaniem zgadzają się w większości organy podatkowe i sądy administracyjne np. wyrok WSA w Warszawie z 29.11.2007 r. sygn. akt III SA/Wa 1516/07, czy decyzja Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 06.02.2006 r. nr PP I 443/1771/05/AW. Niestety zdarza się też, że organy podatkowe prezentują inne stanowisko w tej kwestii.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.