eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek od nieruchomości to koszt podatkowy

Podatek od nieruchomości to koszt podatkowy

2008-07-18 13:30

Przedsiębiorcy wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej nie tylko różnego rodzaju maszyny czy urządzenia oraz materiały, ale także grunty, budynki i budowle. Z tego tytułu muszą płacić podatek od nieruchomości, który jest wyższy, niż w przypadku wykorzystywania nieruchomości na cele prywatne. Podatek ten jest jednak dla nich kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym.
Jak wskazuje art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegając co do zasady:
  • grunty;
  • budynki lub ich części;
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są natomiast (art. 3 ust. 1 ustawy) osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie.

W sytuacji, gdy podatnikiem jest osoba fizyczna, podatek od nieruchomości na rok podatkowy ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego (art. 6 ust. 7 ustawy). Organem podatkowym jest w tej sytuacji wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Podatek ten (od nieruchomości wykorzystywanych w firmie) stanowi dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ wydatku tego nie można powiązać z żadnym konkretnym przychodem, jest on kosztem pośrednim. Należy go potrącić w dacie poniesienia. Jak bowiem wskazuje art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów ujmują ten wydatek w kosztach firmy zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT. Przepis ten wskazuje, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

W przypadku podatku od nieruchomości dowodem takim jest decyzja w sprawie wysokości tego podatku. Należy ją zatem ująć w księdze w dacie jej wystawienia. Operację tę należy ująć w kolumnie 13 księgi „Pozostałe wydatki”.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.