eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Dofinansowanie z ZFŚS do biletów a przychód pracownika

Dofinansowanie z ZFŚS do biletów a przychód pracownika

2008-09-09 06:51

Zwolnione z podatku dochodowego są dofinansowane z ZFŚS świadczenia rzeczowe dla pracowników. Dofinansowanie do biletów ma natomiast charakter pieniężny i stanowi dopłatę do ceny zakupu, a tym samym ze zwolnienia nie korzysta. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20.08.2008 r. nr IBPB2/415-983/08/BD (KAN-5112/05/08).
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu wskazano, że spółka zamierza przekazać swoim pracownikom upoważnienia do zakupu w ulgowej cenie biletów na imprezy kulturowe, na basen czy do klubu fitness. Będą one dofinansowywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Informacja o wysokości dofinansowania znajdzie się w regulaminie ZFŚS (nie mniej niż 50%). Dofinansowania te będą rozliczane poprzez wystawienie przez odpowiednią instytucję faktury za dany miesiąc (będzie ona obejmować łączną wartość dofinansowania w danym miesiącu). W związku z tym zadano pytanie, czy udzielone dofinansowanie należy opodatkować, czy też korzysta ono ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W przepisie art. 10 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkowstwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.