eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Stawka VAT na czasopisma fachowe a ulotki reklamowe

Stawka VAT na czasopisma fachowe a ulotki reklamowe

2008-09-11 06:55

Wrzutkowane obce materiały reklamowe do czasopism fachowych nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu powierzchni zajętej przez reklamy w czasopiśmie wydawanym przez podatnika, a tym samym nie powinny wpływać na stawkę podatku VAT tego czasopisma. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14.08.2008 r. nr IBPP2/443-483/08/ICz (KAN-5288/05/08).
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu podatnik wskazał, że jest wydawcą płatnych, fachowych czasopism o tematyce rolniczo ogrodniczej. Czasopisma te są opodatkowane różnymi stawkami podatku VAT w zależności od powierzchni reklam w nich umieszczonych. I tak jeżeli stanowią one mniej niż 33% powierzchni czasopisma, stawka VAT wynosi 0%, gdy reklam jest więcej lecz poniżej 67% powierzchni, stawka ta wynosi 7%. W czasopismach tych umieszczane są także odpłatne reklamy w postaci wkładek, ulotek, broszur, katalogów i innych materiałów zewnętrznych czy nawet inne czasopisma. Za takie usługi wrzutkowania wnioskodawca pobiera opłatę od wydawcy reklamowego. Materiały te natomiast nie wpływają na cenę czasopisma. Zadano w związku z tym pytanie, czy należy sumować ogłoszenia zamieszczone w samym czasopiśmie z reklamami znajdującymi się we wrzutkach w celu prawidłowego ustalenia stawki podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stawkę podatku 0% należało stosować do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia:

* książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
* czasopism specjalistycznych.

Cytowany wyżej przepis art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy utracił moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2007r.

Od dnia 1 stycznia 2008r. obniżoną stawkę do wysokości 0% stosuje się do dostawy w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia czasopism specjalistycznych zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 pkt 9 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

W ust. 3 wyżej wymienionego paragrafu wskazano, że przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. b) i pkt 10 lit. b), należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: