eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Wynagrodzenia i składki ZUS jako koszty firmy w 2009 r.

Wynagrodzenia i składki ZUS jako koszty firmy w 2009 r.

2009-02-04 13:31

Z dniem 01 stycznia 2009 r. zmieniły się zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków przedsiębiorców na wynagrodzenia pracowników oraz części składek ZUS od tych wynagrodzeń finansowanych przez pracodawcę.
Do końca 2008 r. przedsiębiorcy zaliczali do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia pracowników przy zastosowaniu metody kasowej, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55, 55a i ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Jak bowiem wskazują te przepisy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
  • niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy
  • nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek,
  • nieopłaconych składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwaratnowanych Świadczeń Pracowniczych

Sytuacja zmieniła się od początku 2009 r., kiedy to wszedł w życie art. 22 ust. 6ba updof. Przepis ten wskazuje, że należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 (tj. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55 (czyli uznaje się je za koszty w miesiącu wypłaty).

Powyższe dotyczy także składek ZUS w części opłacanej przez pracodawcę. Jak bowiem wskazuje art. 22 ust. 6bb updof składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.), w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:
  1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,
  2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.
W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d (czyli uznaje się je za koszty w miesiącu zapłaty).

Przykład
Firma wypłaca pracownikom wynagrodzenie do 5 dnia następnego miesiąca. Tak też jest z wynagrodzeniem za styczeń 2009 r. – pracownicy otrzymali je 5 lutego. Składki ZUS, FP i FGŚP od tych wynagrodzeń firma opłaciła natomiast 10 lutego.

W takiej sytuacji firma zaliczy zarówno wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń jak i opłaceniem składek do kosztów uzyskania przychodów miesiąca stycznia. Gdyby spóźniła się z wypłatą wynagrodzeń i dokonała tego np. 9 lutego, wynagrodzenia te stałyby się kosztem uzyskania przychodów w miesiącu lutym.


Na zakończenie warto podkreślić, że powyższa zmiana ma zastosowanie jedynie do wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułów o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy. Do pozostałych (np. z umowy zlecenie) stosujemy zasady dotychczasowe.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.