eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Samochód osobowy jako środek trwały: ważna cena zakupu

Samochód osobowy jako środek trwały: ważna cena zakupu

2009-02-23 07:22

Jeżeli podatnik posiada dokumenty, z których wynika cena zakupu samochodu nabytego na cele prywatne, który następnie po kilku latach zamierza przeznaczyć wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej, to wartość początkową tego samochodu ustala na podstawie ceny nabycia. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 09.02.2009 r. nr IPPB1/415-1403/08-2/IF.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu podatnik wyjaśnił, że od czerwca 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą. Z podatku dochodowego w latach 2007-2008 rozliczał się na zasadach ogólnych, a w 2009 r. podatkiem liniowym. W lipcu 2002 r. kupił nowy samochód osobowy za kwotę 46 000 zł (do chwili obecnej posiada fakturę zakupu), który do maja 2007 r. wykorzystywał tylko na potrzeby prywatne, a od czerwca 2007 r. do końca 2008 r. zarówno na cele prywatne jak i prowadzonej działalności gospodarczej (prowadził ewidencję przebiegu pojazdu). Samochód ten podatnik zamierza przeznaczyć wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i uznać jako środek trwały. W związku z tym zadał pytanie, w jaki sposób powinien ustalić jego wartość początkową? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż grunty lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części.

Kosztem uzyskania przychodów, stosownie do art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są natomiast odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Ograniczenie kwotowe odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego wprowadza przepis art. 23 ust. 1 pkt 4) ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000,00 EURO przeliczonej na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.