eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Książka kontroli przedsiębiorcy: nowe obowiązki

Książka kontroli przedsiębiorcy: nowe obowiązki

2009-03-05 12:13

07 marca 2009 r. zacznie obowiązywać najnowsza nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przewiduje ona zmiany m.in. w zakresie książki kontroli. Zmieni się zakres informacji w niej zawieranych jak i obowiązki podatnika.
Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie m.in. książkę kontroli. Zawiera ona wpisy dokonywane przez organy kontroli. Obecnie wpisy te obejmują:
  1. oznaczenie organu kontroli;
  2. oznaczenie upoważnienia do kontroli;
  3. zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
  4. daty podjęcia i zakończenia kontroli;
  5. zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych.

Zakres tych informacji ulegnie jednak zmianie od 07 marca 2009 r. (najbliższa sobota). Znowelizowany art. 81 ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje bowiem, iż oprócz powyższych informacji w książce tej będą musiały znajdować się także:
  • uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;
  • uzasadnienie wszczęcia kontroli po okazaniu legitymacji służbowej;
  • uzasadnienie zastosowanych wyjątków, w przypadku których to podatnik nie jest zawiadamiany o zamiarze wszczęcia u niego kontroli;
  • uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli, o którym mowa w art. 83 ust. 3 (przedłużenie z przyczyn niezależnych od organu kontroli) i 3a (gdy w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 10 % kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku);
  • uzasadnienie czasu trwania przerwy w kontroli (kontrolę można będzie przerwać na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbki produktu lub próbki kontrolnej, jeżeli jedyną czynnością kontrolną po otrzymaniu wyniku badania próbki będzie sporządzenie protokołu kontroli);

Znowelizowane przepisy wskazują ponadto, że książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów, ale także może być prowadzona w formie elektronicznej. W przypadku prowadzenia książki w formie elektronicznej, to przedsiębiorca będzie dokonywać w niej wpisów oraz aktualizacji danych. Przyjęte zostanie domniemanie, że dane zawarte w tej książce kontroli będą znajdować potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę.

Uregulowana została również kwestia postępowania w przypadku rozpoczęcia kontroli. Otóż w przypadku jej wszczęcia przedsiębiorca będzie obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli, albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli. Z obowiązku tego będzie on zwolniony jedynie w sytuacji, gdy okazanie książki kontroli jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku jednak przedsiębiorca będzie musiał okazać książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ, który na chwilę wszczęcia kontroli u przedsiębiorcy jest w jej posiadaniu (nowy art. 81a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Do pobrania: Książka kontroli przedsiębiorcy

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.