eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Brak PIT-11: zeznanie roczne trzeba złożyć

Brak PIT-11: zeznanie roczne trzeba złożyć

2009-03-24 06:05

Przepisy podatkowe nie przewidują możliwości zwolnienia z obowiązku złożenia zeznania rocznego w sytuacji, gdy płatnik nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku wystawienia informacji podatkowej i doręczenia jej podatnikowi. Stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu w postanowieniu z dnia 26.04.2006 r. nr US.II-415/13/2006.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu podatnik wskazał, że nie otrzymał od pracodawcy informacji o uzyskanych dochodach za rok 2005 po mimo upływu terminu, w którym pracodawca był do tego zobowiązany. W związku z tym zadał pytanie, czy jest zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego zeznania za ten roku do 30 kwietnia 2006 r.? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35 (zakłady pracy, spółdzielnie, organy rentowe i inni płatnicy) w przypadku, gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, tj. o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1, składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczonej w roku podatkowym przez płatnika, a także należnego i pobranego podatku.

Natomiast zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do dnia 30.04 roku następującego po roku podatkowym. Przytoczone powyżej przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku złożenia zeznania podatkowego w sytuacji, gdy płatnik nie dopełni obowiązku wystawienia i doręczenia podatnikowi w ustawowo określonym terminie informacji PIT-11/8B o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Tak więc mimo nieotrzymania od płatnika (pracodawcy) informacji PIT-11, ma pan obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym za 2005 r. uzyskany przychód, koszty uzyskania przychodów, dochód, pobrane zaliczki i składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Przy sporządzaniu zeznania można wykorzystać np. posiadane miesięczne odcinki wypłat, umowę o pracę, zestawienie rocznych operacji na rachunku bankowym itp. W przypadku otrzymania informacji PIT-11 od pracodawcy po upływie terminu do złożenia zeznania, jeżeli dane w niej zawarte będą różnić się od wykazanych przez pana w złożonym zeznaniu rocznym winien złożyć pan korektę zeznania za 2005 r.(…)”


Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.