eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż spadku a podatek dochodowy

Sprzedaż spadku a podatek dochodowy

2009-04-17 06:11

Dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Od tej daty należy liczyć pięcioletni okres, po upływie którego sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych nie jest w ogóle opodatkowana podatkiem dochodowym. Takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27.03.2009 r. nr IBPBII/2/415-41/09/JSz.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu podatniczka wyjaśniła, że 20 maja 1991 r. zmarł jej ojciec zostawiając jej w spadku udział wynoszący 1/8 w gospodarstwie rolnym. Postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone 04 października 2007 r. Podatniczka swój udział sprzedała natomiast 30 lipca 2008 r. rolnikowi prowadzącemu inne gospodarstwo rolne. W związku z powyższym zadała ona pytanie, czy z tytułu tej czynności będzie musiała zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1588 ze. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. Oznacza to zarazem, iż nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007r.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż przepis cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych normuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia spadku przez wnioskodawczynię jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotna zatem dla podatku dochodowego jest nie data postanowienia sądu o nabyciu spadku, ale data stwierdzająca dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż 20 maja 1991r. zmarł ojciec wnioskodawczyni i pozostawił jej 1/8 udziału w spadku. Stwierdzenie nabycia spadku zostało dokonane postanowieniem Sądu Rejonowego w dniu 04 października 2007r. W dniu 30 lipca 2008r. wnioskodawczyni sprzedała 1/8 część swojego udziału w przedmiotowym gospodarstwie rolnym osobie będącej rolnikiem indywidualnym, która osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, posiada kwalifikacje, zamieszkuje na terenie gminy, gdzie jest położone zbyte gospodarstwo rolne.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że transakcja sprzedaży nieruchomości nie będzie w ogóle dla wnioskodawczyni stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo miała miejsce po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie zbywanych udziałów w nieruchomości. Zbywaną część nieruchomości wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po zmarłym w 1991r. ojcu, a zatem odpłatne zbycie tej części nieruchomości po 01 stycznia 1997r. nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Skoro zatem dokonana sprzedaż nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, to nie ma potrzeby stosowanie jakiegokolwiek zwolnienia. Jeśli bowiem brak przychodu podatkowego, to tym samym brak przychodu do którego można zastosować zwolnienie przedmiotowe.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.