eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Karta podatkowa a obowiązek stosowania kas fiskalnych

Karta podatkowa a obowiązek stosowania kas fiskalnych

2009-05-07 12:28

Rozporządzenie Ministra Finansów regulujące zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych odnosi się nie tylko do rodzaju wykonywanych czynności, ale także formy opodatkowania w podatku dochodowym. Zwalnia mianowicie z tego obowiązku część podatników opodatkowanych kartą podatkową.
§3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wskazuje, iż zwalnia się z tego obowiązku do 31 grudnia 2009 r. podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, o ile nie powstał on wobec tych podatników wcześniej.

Ważne wykonywane czynności

Nie wszyscy kartowicze z tego zwolnienia mogą jednak skorzystać. Jak bowiem wskazuje powołany wyżej przepis, dotyczy on jedynie działalności wymienionej:
  1. w części I w lp. 1 (usługi ślusarskie), 10 (usługi w zakresie kotlarstwa), 12 (usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych), 26 (witrażownictwo), 31-34 (bednarstwo, koszykarstwo, wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy, gręplarstwo), 40-45 (usługi w zakresie bieliźniarstwa, usługi w zakresie gorseciarstwa, czapnictwo i kapelusznictwo męskie, modniarstwo, usługi krawieckie, cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie), 47-50 (cholewkarstwo, szewstwo miarowe, szewstwo ortopedyczne, szewstwo naprawkowe), 54 (rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek), 58 (wytwarzanie waty z cukru, prażenie kukurydzy), 65 (usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych), 74 (usługi w zakresie zduństwa - dla ludności), 77 (obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej), 78 (usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt), 84 (kominiarstwo), 92-95 (sprzątanie wnętrz, ważenie osób, usługi w zakresie radiestezji, usługi świadczone w gospodarstwach domowych); w części V w lp. 3 (przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej), 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich; w części VII w lp. 1 i 2 - , sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji do 10 i 20 na dobę; w części X (opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi) oraz części XI (usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny) załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Warunkiem korzystania z tego zwolnienia jest wykonywanie powyższej działalności bez zatrudniania pracowników z wyjątkiem małżonka.
  2. w części I w lp. 2 (usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych), 7 (usługi pobielania kotłów i naczyń), 28 (kołodziejstwo), 35-39 (kilimiarstwo, koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego, usługi hafciarskie, dziewiarstwo na drutach i szydełkach, repasacja pończoch), 60-64 (usługi w zakresie lutnictwa, usługi w zakresie organmistrzostwa, usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych, usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych, usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych), 79 (usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt, z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim) i w części VIII (świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego jako: lekarz i lekarz stomatolog, felczer, technik dentystyczny, pielęgniarka, położna) załącznika wymienionego w poprzednim punkcie

Prawo do zwolnienia można utracić
Jak wskazuje §3 ust 3 powyższego rozporządzenia, kartowicze tracą prawo do zwolnienia w przypadku zrzeczenia się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej bądź utraty prawa do takiego rozliczania lub - w przypadkach opisanych w powyższym pkt 1 – nieodtrzymania warunku zwolnienia tj. prowadzenia działalności bez zatrudniania pracowników.

Kasa po dwóch miesiącach

Kartowicz, który utracił prawo do zwolnienia, ma obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły zdarzenia podane wyżej, przy czym nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia w 2009 r. kwoty obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 40 000 zł.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.