eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zeznanie podatkowe: 1 zł to też zobowiązanie w podatku

Zeznanie podatkowe: 1 zł to też zobowiązanie w podatku

2009-05-11 09:55

W sytuacji, gdy z zeznania rocznego wychodzi podatek do zapłaty, należy go uiścić na konto właściwego urzędu skarbowego w obowiązującym terminie. Jest tak nawet wtedy, gdy kwota tego podatku wynosi kilka złotych. Jego niewpłacenie powoduje powstanie zaległości podatkowej.
W rozliczeniu PIT-36 wyszło mi, że muszę dopłacić 1 zł. Czy podaną kwotę muszę zapłacić, czy też jest jakiś pułap do którego nie trzeba płacić dopłaty za podatek 2008? - pyta jeden z użytkowników naszego forum.

Różnicę pomiędzy podatkiem należnym, a sumą zaliczek pobranych w ciągu roku przez płatnika oraz wpłaconych przez podatnika, należy wpłacić na konto urzędu skarbowego. Przepisy podatkowe nie przewidują tutaj żadnych pułapów, do wysokości których podatku tego wpłacać nie trzeba.

Zgodnie z art. 59 §1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek jego zapłaty. Niewpłacenie tego podatku w terminie (nawet, gdy wynosi on 1 zł) powoduje powstanie zaległości podatkowej. To z kolei może pociągać za sobą konieczność zapłaty odsetek za zwłokę, czy nawet ukaranie podatnika przez organ podatkowy z tytułu kodeksu karnego skarbowego.

Przypomnijmy, zgodnie z art. 60 Ordynacji podatkowej za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:
  1. przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
  2. w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

Podatnik może regulować także swoje zobowiązania z rachunku bankowego w banku lub instytucji kredytowej niemających siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże w takiej sytuacji za termin zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia tego rachunku, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego w terminie 5 kolejnych dni roboczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego.

Możliwe jest także przeksięgowanie nadpłaty z tytułu innego podatku (np. nadpłatą w podatku od towarów i usług można pokryć zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych). Należy w tym celu sporządzić odpowiednie pismo, w którym to podatnik będzie wnioskował o przeksięgowanie takiej nadpłaty na poczet innych zobowiązań podatkowych.

Odsetki nie zawsze
Nieuregulowanie na czas zobowiązania podatkowego powoduje, że za okres zwłoki w tej zapłacie są naliczane odsetki za zwłokę. Wskazuje na to art. 53 Ordynacji podatkowej. Nie zawsze jednak trzeba je zapłacić. Będzie tak w sytuacji, gdy ich wysokość nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty podatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej. Opłata ta obecnie wynosi 2,20 zł. Tym samym odsetek od zaległości podatkowych nie nalicza się do kwoty 6,60 zł.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.