eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Faktura za media z opóźnieniem a odliczenie VAT

Faktura za media z opóźnieniem a odliczenie VAT

2009-06-25 09:41

Generalna zasada w ustawie o podatku od towarów i usług mówi, iż podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur zakupowych nie wcześniej, niż za okres, w którym je otrzymał. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki, w tym dotyczące faktur dokumentujących media.
Rozpatrzmy następującą sytuację: Przedsiębiorca (podatnik VAT) wykonujący wyłącznie czynności opodatkowane otrzymał fakturę za prąd w czerwcu 2009 r. Termin jej płatności przypadał natomiast w maju. Z podatku VAT rozlicza się on za okresy miesięczne. Kiedy powinien odliczyć podatek z tej faktury?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z reguły prawo to powstaje w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał on fakturę. Tutaj jednak jest kilka wyjątków.

Jeden z nich, znajdujący się art. 86 ust. 10 pkt. 3 ustawy mówi, iż w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 (tj. energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, usług w zakresie rozprowadzania wody, w zakresie gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów oraz usług sanitarnych i pokrewnych), jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.

Jak zatem wynika z powyższego przepisu, przedsiębiorcy opisanemu w przykładzie prawo do odliczenia podatku z faktury za energię elektryczną przysługiwało w miesiącu maju. Nie ma tutaj znaczenia data otrzymania faktury. Nie oznacza to jednak, iż nie może tego dokonać w rozliczeniu za czerwiec.

Zgodnie bowiem art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (czyli w naszym przypadku w czerwcu lub lipcu 2009 r.).

Warto w tym miejscu dodać, iż nawet gdyby z jakichś względów w powyższych terminach podatek z tej faktury nie został odliczony, podatnik prawa do odliczenia nie utraci. W takiej sytuacji znajdzie zastosowanie 86 ust. 13 ustawy, który to mówi, iż jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w powyższych terminach (czyli u nas w okresie maj – lipiec), może on to zrobić poprzez dokonanie korekty deklaracji VAT za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego (w naszym przypadku do końca 2013 roku). Dopiero po upływie tego pięcioletniego terminu prawo do odliczenia podatku bezpowrotnie przepadnie.

Przypomnijmy także, iż w przypadku korygowania deklaracji, należy do niej dołączyć pismo uzasadniające przyczyny złożenia korekty.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.