eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Spółdzielnie: odsetki od czynszu a podatek dochodowy

Spółdzielnie: odsetki od czynszu a podatek dochodowy

2009-08-04 10:06

Dochód uzyskany z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za lokale mieszkalne i garaże jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych. Stanowisko takie zajął Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 29.07.2009 r. nr DD6/8213/302/MNX/08/PK-985.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółdzielnia, która miała wątpliwości czy przychody uzyskiwane: z lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, garaży w budynkach mieszkalnych, garaży szeregowych wolnostojących, lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych, lokali użytkowych wolnostojących, wynajmu komórek znajdujących się w piwnicach budynków osobom posiadającym spółdzielcze prawo do lokalu, nieterminowych opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże należy zaliczyć do gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a powstały z tego tytułu dochód w uznać za wolny od podatku, o ile zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów? Odpowiedzi na powyższe udzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 listopada 2007 r. nr ITPB3/423-76/07/AT. Interpretację tę zmienił z urzędu Minister Finansów, który stwierdził co następuje:

„(…) Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy).

Przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą zatem, oprócz lokali mieszkalnych, także tego rodzaju pomieszczenia, jak np. garaże, piwnice, strychy, klatki schodowe, pomieszczenia administracji osiedlowej oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe.

Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami i urządzeniami przychody oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychodami tymi są zatem nie tylko czynsze (opłaty), ale także inne przychody związane z tymi zasobami.

Stanowisko takie zaprezentowane zostało w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r., Nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82, zawierającej wyjaśnienia dotyczące stosowania art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W interpretacji tej wprost stwierdzono, że nie tylko czynsze (opłaty), ale również odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat stanowią kategorię przychodów osiąganych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Źródłem powstania czynszów (opłat) od lokali mieszkalnych, jak i odsetek za zwłokę od nieterminowych ich wpłat, są posiadane przez Spółdzielnię zasoby mieszkaniowe. Naliczanie odsetek za zwłokę przez Spółdzielnię Mieszkaniową ma na celu zdyscyplinowanie lokatorów do terminowego uiszczania czynszów, a tym samym działania w tym zakresie związane są z prawidłowym gospodarowaniem tymi zasobami i ich utrzymaniem.

Właściwy jest więc pogląd Spółdzielni przedstawiony we wniosku, że dochód uzyskany z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za lokale mieszkalne i garaże jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód osiągnięty z powyższego tytułu, jako uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części osiągniętej z niegospodarczej działalności Spółdzielni, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy).

Niewłaściwe jest zatem stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, nieuznające dochodu osiągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową z tego tytułu, za dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Niewłaściwe jest natomiast stanowisko Spółdzielni, uznające opłaty za lokale użytkowe oraz odsetki od nieterminowych opłat za te lokale za dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: