eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga mieszkaniowa: konieczny tytuł własności

Ulga mieszkaniowa: konieczny tytuł własności

2009-10-01 06:29

Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w kwietniu 2006 r. przeznaczony na budowę budynku, na gruncie do którego wnioskodawczyni nie będzie przysługiwać prawo własności lub współwłasności, nie będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowym. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10.09.2009 r. nr IPPB2/415-428/09-2/LK.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

We wniosku podatniczka wskazała, iż w kwietniu 2006 r. nabyła nieruchomość, którą chciałaby sprzedaż przed upływem pięciu lat. Nieruchomość ta została nabyta przed ślubem. Obecnie buduje wraz z mężem dom (posiadają oni wspólność majątkową, dom jest/będzie ich własnością) i przychód ze sprzedaży powyższej nieruchomości chciałaby przeznaczyć na tę budowę. Wzięła ona wraz z mężem kredyt. Pozwolenie na budowę także jest wydane na obojga. Jednakże działka, na której obecnie jest budowany dom jest własnością rodziców podatniczki. Powstała wątpliwość, czy w związku z istniejącą sytuacją wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku, jeśli sprzeda mieszkanie przed upływem 5 lat, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy bycie (ewentualnie) współwlaścicielem działki (w jakimś procencie) zwalnia z podatku? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie m.in.:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Jednakże zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

W przedmiotowej sprawie nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawczynię w 2006 r., a zatem dokonując oceny skutków prawnych przedstawionego stanu faktycznego należy stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

 

1 2 ... 4

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: