eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Start działalności: wydatki w koszty a korekta PIT

Start działalności: wydatki w koszty a korekta PIT

2009-11-17 06:59

Poniesione przez podatnika w 2008 r. wydatki na zakup wyposażenia sfinansowanego ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy na otworzenie firmy stanowią koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej roku 2008. Prawo do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów przysługuje mu poprzez możliwość skorygowania zeznania podatkowego (PIT-36 lub PIT-36L) za 2008 rok, w zależności od wybranej formy zasad opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 03.11.2009 r. nr IPPB1/415-580/09-4/KS.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

We wniosku podatnik wskazał, iż w grudniu 2007 r. otrzymał, jako osoba bezrobotna z Powiatowego Urzędu Pracy, środki na podjęcie działalności gospodarczej. Pieniądze te przeznaczył na sprzęt i urządzenia do prowadzenia firmy. Poszczególne zakupy nie przekraczały kwoty 3 500 zł (nie stanowią one środków trwałych firmy a jedynie wyposażenie). Podatnik otrzymał faktury jako osoba fizyczna. Były one wystawione w styczniu i lutym 2008 r. Działalność gospodarczą rozpoczął on w styczniu 2008 r. (zgłoszenie dla celów VAT: 17.01.2008 r., wpis do ewidencji działalności gospodarczej: 15.01.2008 r.). Podatnik nie zaliczył powyższych wydatków do kosztów uzyskania przychodu ani też nie odliczył od nich podatku VAT. Obecnie planuje dokonać stosownych korekt rozliczeń w podatku dochodowym i zaliczyć ww. wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Zadał pytanie, czy przysługuje mu takie prawo? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl powołanego wyżej przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

a. pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zarachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
b. nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust.1 ustawy,
c. być właściwie udokumentowany.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

1 2 3

następna

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.