eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zmiana miejsca prowadzenia działalności: EDG-1 i VAT-R

Zmiana miejsca prowadzenia działalności: EDG-1 i VAT-R

2010-01-15 13:20

Rozpatrzmy następującą sytuację: Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na własne nazwisko przeprowadził się, w związku z czym zmianie uległ adres zameldowania i siedziby firmy. Zmiana ta spowodowała zmianę właściwości urzędu skarbowego. Jakich obowiązków powinien on dopełnić w celu powiadomienia o zmianach fiskusa oraz organu ewidencyjnego?
Odpowiedzi na postawione we wstępie pytania należy szukać m.in. w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178). Akt ten prawie w całości został uchylony przez ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustawę tę zastąpiła ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Niestety ustawodawca w nowym akcie prawnym nie umieścił wszystkich regulacji, pozostawiając część z nich w starej ustawie Prawo działalności gospodarczej. Tym samym obecnie przedsiębiorcy muszą posługiwać się dwoma aktami prawnymi.

Jak już wspomniano wyżej, w starej ustawie Prawo działalności gospodarczej ustawodawca pozostawił właśnie regulacje dotyczące dokonywania wpisu oraz zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W naszym przykładzie istotny jest art. 7d tejże ustawy. Mówi on mianowicie, iż przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, powstałe po dniu dokonania wpisu do tej ewidencji. Obowiązku tego przedsiębiorca powinien dopełnić w terminie 14 dni od dnia powstania zmian.

Ust. 2 cytowanego wyżej przepisu wskazuje ponadto, iż zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, który był właściwy przed zmianą. Po dokonaniu zmiany wpisu organ ewidencyjny dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Właściwy organ ewidencyjny dokona z urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej.

Dodajmy w tym miejscu, iż właściwość organu ewidencyjnego ustala się na podstawie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (art. 7a ust. 1 ustawy Prawo działalności gospodarczej).

Obecnie przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (czy też zmian we wpisie) na formularzu EDG-1 „Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej”.

Na formularzu tym znalazło się także miejsce do zgłoszenia zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego. Organ ewidencyjny po otrzymaniu wniosku EDG-1 przekazuje stosowne informacje do urzędu skarbowego. Dzięki takim rozwiązaniom przedsiębiorca nie musi samodzielnie powiadamiać organu podatkowego o zaistniałych zmianach.

Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy skutkująca jednocześnie zmianą właściwego organu ewidencyjnego powoduje, iż wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu z ewidencji przez dotychczas właściwy organ ewidencyjny. O powyższym organ ewidencyjny powiadamia m.in. urząd skarbowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Urząd gminy bądź miasta powiadamia zatem stary urząd skarbowy przedsiębiorcy. Ten z kolei powinien przesłać wszystkie niezbędne dokumenty przedsiębiorcy do nowego urzędu skarbowego.

Wypełnienie i złożenie wniosku EDG-1 nie zwalnia jednak przedsiębiorcy (jeżeli jest on podatnikiem VAT) z obowiązku złożenia formularza VAT-R w urzędzie skarbowym. Podatnicy VAT są bowiem zobowiązani nie tylko złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, ale także aktualizować dane objęte tą informacją, a w skład nich wchodzi m.in. siedziba podatnika. Co za tym idzie, w naszym przypadku konieczne jest zgłoszenie aktualizacyjne na potrzeby podatku VAT, które składa się właśnie na formularzu VAT-R. Przedsiębiorca musi tego dokonać w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych (art. 96 ust. 12 ustawy o VAT). Tutaj zmiana jest zgłaszana do nowego urzędu skarbowego.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.