eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › W PIT-11 tylko rzeczywiste dane

W PIT-11 tylko rzeczywiste dane

2010-01-28 11:52

01 marca 2010 r. - do tego dnia zakłady pracy jako płatnicy muszą wywiązać się ze swoich obowiązków względem pracowników wystawiając oraz przekazując im i właściwym dla nich urzędom skarbowym informacje PIT-11 bądź zeznania roczne PIT-40. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby dane w formularzach tych zawarte były zgodne z rzeczywistością.
W formularzu PIT-11 zakład pracy, jako płatnik wykazuje w rzeczywistej wysokości przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zastosowane koszty uzyskania przychodu, dochód, faktycznie pobrane zaliczki na podatek dochodowy oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu.

Bardzo istotne jest to, aby w informacji tej znalazły się dane zgodne z prawdą. PIT-11 bowiem posłuży pracownikom jako podstawowe źródło informacji przy rozliczaniu się z dochodów uzyskanych w 2009 r. Co za tym idzie, błędne dane w PIT-11 mogą skutkować błędnym określeniem rocznego zobowiązania podatkowego w zeznaniach rocznych sporządzanych przez podwładnych.

Tylko uzyskane dochody …
W informacji PIT-11 płatnik powinien wykazać jedynie te przychody/dochody, które w danym roku zostały wypłacone bądź postawione do dyspozycji pracownika. Tym samym w PIT-11 za 2009 r. nie zostanie wykazane wynagrodzenie za grudzień tego roku, jeżeli zostało ono wypłacone w styczniu 2010 r.

… pobrane zaliczki …
Podobnie jest z zaliczkami na podatek dochodowy. Jeżeli z jakichś względów zaliczka od wynagrodzenia nie została pobrana, płatnik także nie powinien jej ujmować w PIT-11. Należy pamiętać, iż zaliczka jest związana z przychodem, na poczet którego została pobrana. Co za tym idzie, przyporządkowuje się ją do tego roku podatkowego, do którego zaliczony jest przychód z nią związany.

Jeżeli zatem wynagrodzenie za grudzień 2009 r. zostało wypłacone ostatniego dnia grudnia i w stosunku do niego płatnik pobierze zaliczkę na podatek, lecz odprowadzi ją na konto urzędu skarbowego dopiero w styczniu 2010 r., zaliczkę tę należy wykazać w informacji PIT-11 za rok 2009.

Dodajmy także, iż zaliczką pobraną jest nie tylko ta, którą pracodawca pobrał z przychodów pracownika, ale również ta, którą pracodawcy z różnych względów wpłacił pracownik na poczet obliczonej zaliczki (np. gdy pobrana zaliczka została zaniżona, przez co pracownik otrzymał wyższą pensję do ręki, po czym zwrócił do kasy pracodawcy zaniżoną część zaliczki).

… składki ZUS podlegające odliczeniu…
W formularzu PIT-11 zakład pracy wykazuje także składki na ubezpieczenie społeczne, ale jedynie te, które pracownik może odliczyć od swojego dochodu. Traktuje o tym art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochód podlegający opodatkowaniu pomniejsza się o składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. Odliczyć można jednak jedynie te składki, których podstawę naliczenia stanowił przychód podlegający opodatkowaniu.

… i na ubezpieczenie zdrowotne
Na formularzu PIT-11 płatnik podaje także wysokość pobranej w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą pracownik będzie mógł pomniejszyć obliczony podatek.

Warto tutaj przypomnieć, iż obecnie składka na ubezpieczenie zdrowotne jest odprowadzana w wysokości 9% podstawy jej wymiaru. Od podatku można natomiast odliczyć jedynie 7,75% podstawy jej wymiaru. W informacji PIT-11 pracodawca wykazuje kwotę, którą podatnik może odliczyć od podatku, czyli 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

PIT-11 płatnik powinien sporządzić w trzech egzemplarzach: jeden pozostawia u siebie, drugi przekazuje pracownikowi, a trzeci urzędowi skarbowemu.

Do pobrania


Deklaracja PIT-11

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.