eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Sprzedaż używanych maszyn a podatek VAT

Sprzedaż używanych maszyn a podatek VAT

2010-03-11 08:59

Czynny podatnik VAT dokonujący sprzedaży towarów i usług musi naliczyć od tych transakcji podatek VAT w odpowiedniej wysokości i odprowadzić go na konto fiskusa. Część sprzedaży towarów i usług korzysta jednak ze zwolnienia w tym podatku. Wśród nich znalazły się towary używane, o ile spełniają one dodatkowe warunki.
Rozpatrzmy następującą sytuację: W grudniu 2009 r. podatnik kupił na podstawie umowy kupna-sprzedaży od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej tokarkę za 20 000 zł z zamiarem jej wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej. Została ona uznana za środek trwały jego firmy. Nie spełniła ona jednak jego oczekiwań, w związku z czym w marcu 2010 r. postanowił tokarkę tę sprzedać. Czy, jako że przy zakupie nie wystąpił podatek naliczony podlegający odliczeniu, musi transakcję zbycia opodatkować podatkiem VAT?

Odpowiedzi na powyższe pytanie należy szukać m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten mówi, że zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem jednak że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Definicja towarów używanych została zawarta w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT. Należy przez nie rozumieć ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Aby zatem skorzystać z preferencji, jaką daje art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, konieczne jest spełnienie łącznie trzech warunków:
  1. przy nabyciu towaru będącego obecnie przedmiotem sprzedaży podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT
  2. towar ten musiał być przez podatnika używany
  3. okres używania musi wynosić co najmniej pół roku, przy czym liczy się go od chwili nabycia prawa do rozporządzania nim jak właściciel (do okresu tego nie wchodzi zatem jego wcześniejsze używanie np. na podstawie umowy leasingu)

Pierwsze z dwóch wymienionych wyżej warunków w naszym przypadku są spełnione. Podatnik zakupił bowiem tokarkę od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Od takiej czynności nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Ponadto tokarka była wykorzystywana w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a co za tym idzie – była przez niego używana.

Nie spełnia on jednak ostatniego z wymienionych warunków. Okres używania, licząc od nabycia prawa do rozporządzania tokarką jak właściciel (czyli daty umowy), jest krótszy niż pół roku. Tym samym nasz podatnik nie może skorzystać z preferencji określonej w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Sprzedaż tej maszyny będzie musiał opodatkować wg stawki określonej w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, czyli w wysokości 22%.

Oceń

0 2

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: