eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jaki podatek od umowy zlecenie płatnej w ratach?

Jaki podatek od umowy zlecenie płatnej w ratach?

2010-03-23 11:58

W stosunku do umów zlecenie zawartych na niewielkie kwoty zleceniodawcy niekiedy muszą pobrać podatek dochodowy w zryczałtowanej wysokości. Co jednak w sytuacji, gdy wartość takiej umowy przekracza próg ustalania podatku w taki sposób, lecz wynagrodzenie płatne jest w kilku częściach?
Rozpatrzmy następującą sytuację: Przedsiębiorca zawarł z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i niebędącą jego pracownikiem umowę zlecenie na posprzątanie obiektu. Umowa została zawarta na 2 miesiące: luty – marzec 2010 r. Należność za te usługi została określona na wartość 350 zł. Usługa częściowo została wykonana w lutym a częściowo w marcu. W związku z tym należność wypłacono zleceniodawcy częściowo w lutym (160 zł) i częściowo w marcu (190 zł). Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca powinien pobrać podatek dochodowy w zryczałtowanej wysokości?

Odpowiedzi na to pytanie należy poszukać m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), który ma zastosowanie do przychodów osiąganych od początku 2009 r. Przepis ten mówi, iż podatek zryczałtowany w wysokości 18% przychodu pobiera się z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 (czyli m.in. z umów zlecenie wykonywanych na rzecz firm), jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł.

Przepis ten ma zatem zastosowanie, gdy:
  • stosowna umowa została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem przedsiębiorcy
  • suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z taką osobą z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie wartości 200 zł

Zdaniem autora regulacje te nie będą miały zastosowania w opisanym przykładzie. Dlaczego?

Otóż art. 30 uwt. 1 pkt 5a updof nie ma zastosowania, co potwierdziło Ministerstwo Finansów, gdy miesięczne wynagrodzenie zleceniobiorcy nie przekracza 200 zł, lecz z umowy wynika jedynie sposób jego ustalenia (np. jako iloczyn przepracowanych godzin i stawki za 1 godzinę pracy). Przepis ten też nie powinien mieć zastosowania w sytuacji, gdy kwota należności wypłacona w danym miesiącu na podstawie zawartej umowy nie przekracza 200 zł, lecz suma należności określonych w umowie jest wyższa od tej kwoty.

W naszym przypadku wartość usługi sprzątania została określona na 350 zł. Dodatkowo kwota ta nie stanowi wynagrodzenia za jeden lecz za dwa miesiące świadczenia usług. Została ona jedynie wypłacona w dwóch ratach, w częściach przypadających za wykonaną pracę w danym miesiącu. Umowa nie określa jednak wprost, jaka część wynagrodzenia zostanie wypłacona w lutym, a jaka w marcu.

Zdaniem autora w takiej sytuacji zatem zleceniodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 updof (tj. na zasadach ogólnych).

Ważne
Aby uchronić się przed płaceniem podatku zryczałtowanego, wskazane jest niepodawanie w umowie wysokości wynagrodzenia, które zleceniodawca uzyska w danym miesiącu, a jedynie dopuszczenie możliwości wypłaty jego części. Gdyby w umowie tej znalazł się zapis, iż w danym miesiącu zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości np. 160 zł (mimo, iż cała umowa opiewa na wartość przekraczającą 200 zł i jest zawarta na kilka miesięcy) organ podatkowy zapewne nakaże opodatkować je zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a updof. Fiskusowi trudno będzie jednak stanowisko takie podtrzymać w sytuacji, gdy w umowie znajdzie się jedynie zapis mówiący, iż zleceniodawca otrzyma w danym miesiącu wynagrodzenie w części przypadającej za wykonaną pracę.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.