eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Usługi gastronomiczne: faktury VAT i paragony

Usługi gastronomiczne: faktury VAT i paragony

2010-04-26 05:27

Sprzedaż usług gastronomicznych może być dokumentowana zarówno fakturą VAT jak i paragonem fiskalnym (albo fakturą z przypiętym paragonem). Przepisy ustawy o VAT i rozporządzeń wykonawczych nie określają odrębnych zasad dokumentowania tego typu czynności.
Faktura powinna zawierać wszystkie elementy, jakie przewidziane są dla faktur VAT w rozporządzeniu w sprawie faktur, a przede wszystkim powinna określać „nazwę towaru lub usługi”. Przy dokumentowaniu usług gastronomicznych fakturą VAT księgowi często niewiedzą, czy wystarczające jest umieszczenie na niej pod nazwą usługi określenia „Usługa gastronomiczna o symbolu PKWiU 55.30.11”, czy też należy ująć w niej poszczególne nazwy serwowanych dań, w celu zastosowania 7% stawki VAT.

Zdaniem autora, skoro przepisy nie wymagają dla tego typu usług szczegółowego wyodrębnienia nazw poszczególnego asortymentu, który wchodzi w zakres świadczenia, natomiast usługa taka w PKWiU sklasyfikowana jest, jako usługa gastronomiczna w czterech różnych podgrupach, w zależności od miejsca jej świadczenia – wystarczającym jest określenie w fakturze w jednej pozycji całego sprzedanego asortymentu, mieszczącego się pod tym określeniem (np. „usługa gastronomiczna w restauracji PKWiU 55.30.11”) z 7% stawką VAT.

Natomiast sprzedaż napojów oraz innych towarów nie mieszczących się w grupowaniu PKWiU 55.30.11, należy ująć w odrębnych pozycjach faktury, opodatkowując je według właściwych dla tych towarów stawek VAT. Taki sposób dokumentowania usługi gastronomicznej, można z pewnością stosować przy ewidencjonowaniu obrotu w kasie fiskalnej z tego względu, że istnieje obowiązek dołączyć do kopii faktury paragon fiskalny przeznaczony dla nabywcy, w którym zostanie wyszczególniony pełny asortyment sprzedanych wyrobów.

Nie będzie, zatem żadnych wątpliwości co do tego, co było przedmiotem sprzedaży. Jeżeli natomiast nie jest prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy fiskalnej, to wówczas wydaje się uzasadnione i celowe podawanie na fakturze bardziej szczegółowych informacji odnośnie asortymentu (w celach dowodowych przy ewentualnej kontroli fiskusa w zakresie stawek VAT).

Na zakończenie warto przypomnieć, że w obecnym stanie prawnym nie ma już obowiązku powoływania na fakturze dla usług opodatkowanych stawką niższą niż 22% symbolu PKWiU lub podstawy prawnej tej preferencji. Obowiązek taki istnieje obecnie tylko dla sprzedaży zwolnionej z VAT (§ 5 ust. 7 rozporządzenia s prawie faktur).


Jak ustrzec się błędu, skoro przepisy ustawy o VAT są niezwykle skomplikowane, a wyjaśnienia orga¬nów skarbowych często sprzeczne? Przeczytasz o tym w poradniku „Vademecum VAT”!

oprac. : Vademecum VAT

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: